VFkatilim2

ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIMLARINDA İBRE YENİLENEBİLİR ENERJİYE DÖNDÜ

Ekonomi Pazartesi 23 Kasım 2020 11:11

Türkiye'nin elektrik üretim sektöründe ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen yeni yatırımların yüzde 99,6'sını hidroelektrik ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.

Elektrik üretim yatırımlarında ibre yenilenebilir enerjiye döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde 1934 megavat yeni elektrik üretim kapasitesi devreye girdi. Bu kapasiteyle, toplam elektrik kurulu gücü 93 bin 207 megavata yükseldi. 

Bu yıl ocak-eylül döneminde devreye alınan elektrik üretim kapasitesinin yüzde 66,6'sını (1288,4 megavat) hidroelektrik santralleri oluşturdu.

Söz konusu kapasitenin yüzde 25,6'sı (486,8 megavat) rüzgar santrallerinden oluşurken, bunu yüzde 4,6 (89 megavat) ile güneş enerjisi ve yüzde 3,1 (60,7 megavat) ile biyoenerji, atık ısı ve jeotermal santralleri takip etti.

Türkiye'de bu dönemde devreye giren elektrik üretim kapasitesinin yüzde 0,4'ünü ise (8,6 megavat) kojenerasyon tesisleri oluşturdu.

Böylece, ocak-eylül döneminde faaliyete başlayan elektrik kurulu gücünün yüzde 99,6'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu dönemde, devreye giren kapasitenin içerisinde kömür ve doğal gaz yer almadı. Söz konusu gelişmede, ithal bir kaynak olan doğal gazın elektrik üretimindeki payının son yıllarda hızla düşmesi etkili oldu.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuru süresinin 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatılması da yatırımların hız kazanmasında etkili oldu.

Öte yandan, geçen yıl aynı dönemde devreye alınan elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını termik santraller oluşturmuştu.

 

 

 

ABONE OL