Kurban_bayrm

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ YUSUF BÜYÜK: TÜRKİYE'NİN 784 BİN KM²'SİNE İMZA ATTIK

Röportaj Cuma 29 Mayıs 2020 09:00

"Ülkemizin uzak yakın fark etmeksizin yaklaşık 784bin km²'sinin her bir noktasında izleri bulunan İller Bankası önemli projelere imza atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla iş birliği içerisinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'mızın görüşleri doğrultusunda; yeni dış finansman kaynaklarını ülkemize getirmek adına çalışmalarımızın ivmesini arttırdık ve daha da arttıracağız."

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ YUSUF BÜYÜK: Türkiye'nin 784 bin km²'sine imza attık

Neşe BERBER

İller Bankası özellikle şehirlerinizin imarından, alt yapısından tutunda üst yapılarına kadar tüm projelerine yaptıkları yatırmları ve sağladıkları kredi ile yerel yönetimlere yol arkadaşlığı yapmış ve yapmayada devam ediyor. İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük şunu özellikle vurguluyor. ‘Yerel Yönetimlerin Daima Yanındayız’ Bizler şehirlerin sahibi değil misafirleriyiz. Her şehir bizim için emanettir’ daima yanındayız. şehirlere verdikleri değer ve sorumlulukla çalıştıklarını anlatıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı çalışmalarını yürüten ve tüm belediyelerin adeta olmazsa olmazı olan İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir röportaj gerçekleştirdik. İşte merak edilen İller Bankasının çalışmaları ve projeleri..

İller Bankası olarak hayata geçirdiğiniz ve geçirmeyi planladığınız yatırımlara geçmeden önce, Bankanızın yapısından ve çalışma prensiplerinden bahseder misiniz?

Kalkınma Bankacılığı tarihinde özgün bir kurum olarak yer alan Bankamız; 1933 yılından bugüne kadar, ülkemizin kalkınma sürecinde aktif bir şekilde yer alan tarihimizin en köklü ve güçlü kurumlarından biridir.
İller Bankası; kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla daima yerel yönetimlerimizin yanında yer almıştır.

“PROJELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

87 yıllık tecrübemiz ve üstlenmiş olduğumuz görevin bilinci ile Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yapılan çalışmalarda önemli rol alan Bankamız, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla geliştirilen projelere her zaman destek vermiş, vermeye de devam edecektir.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimleri göz önünde bulundurarak tüm bu faaliyetlerimizin yanı sıra; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kent içi ulaşım ve akıllı kent sistemleri gibi alanlarda hizmet üretiyoruz.

İller Bankası’nı değerli kılan; kalite ve güvenirlilik gibi değerlerle kar amacı gütmeden yerel yönetimleri destekleyen, çevre ve insan odaklı yatırımlara öncülük etmesidir.
Ülkemizin uzak yakın fark etmeksizin yaklaşık 784bin km²’sinin her bir noktasında izleri bulunan İller Bankası önemli projelere imza atmıştır.

İller Bankası olarak yerel yönetimlerin altyapı ve üstyapı gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına hayatla buluşturduğunuz yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kendi imkânlarıyla altyapı ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan yerel yönetimler için 2011 yılında başlatılan ve son derece başarı ile yürüttüğümüz SUKAP projemizi de devam ettirmekteyiz. Bugüne kadar maliyeti yaklaşık 8,5 Milyar TL olan 1.094 adet proje tamamlanarak hizmete sunulmuş, 167 adet projede de çalışmalar devam etmektedir.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)’nin yürütülmesi hususunda 2019 Yılında Cumhurbaşkanımızın imzalarıyla; Bankamıza da görev verilmiş olup, yerel yönetimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine büyük katkı sağlayan bu projenin çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır.
Yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi için içmesuyu, atıksu, yol düzenlemeleri katı atık ve jeotermal projelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Eylem Planları kapsamında kentsel gelişim adına 2019 yılında başladığımız sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme, bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu, gürültü bariyeri ve çevre dostu sokak projeleri ile de daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz.

“BÖLGESEL EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ”

Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayeleriyle başlattığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü ülkemizin en büyük çevre projesi olan “Sıfır Atık Projesi” çatısı altında çalışmalarımızı arttırdık.

Katı atıkların doğaya olumsuz etkilerini önlemek ve ekonomik değer sağlayan birer kaynak durumuna getirmek amacıyla Katı Atık Programı kapsamında yer alan işler için teknik ve finansman desteği sağlıyoruz.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için kurumsal yapılanmamızı tamamlayarak Bakanlığımızın Bölgesel Eylem Planları kapsamında yerel yönetimlerimizle birlikte etkin ve verimli bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz.

Yerel Yönetimler için Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projeleri’mizi geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle Güneş Enerjisi Santralleri (GES) gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla belediyelerimize gelir sağlıyor, temiz ve tükenmez enerji teknolojilerini ülkemizin her noktasında sırasıyla inşa ediyoruz.
Bakanlığımızın en önemli projelerinden biri olan sanayi alanlarının dönüşümü noktasında da Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisindeyiz. Şehir içindeki endüstri alanlarını şehir merkezinden uzaklaştırıyor, şehir içinde sağlıklı ve temiz yaşam alanları oluştururken, sanayicimizin hak ettiği modern ve kimlikli sanayi alanlarını da bir bir inşa ediyoruz.

Tüm bu yatırımları, Bankanız özkaynaklarının yanı sıra, uluslararası finans kuruluşlarından sağladığınız finansman temini ile gerçekleştirdiğinizi ifade etmiştiniz. Bildiğim kadarıyla da bu kadar çok sayıda uluslararası finansman kuruluşu ile çalışan ülkemizdeki tek kuruluşsunuz. Uluslararası finansman kuruluşları ile yapmış olduğunuz anlaşmalardan bahseder misiniz?

Ülkemizde en fazla uluslararası finansman kuruluşu ile çalışan kamu kurumu olan Bankamız; yerel yönetimlerin artan kredi taleplerini karşılamak ve kredi yönetimindeki kapasitemizi artırmak adına Dünya Bankası, Japon Uluslararası Iş birliği Ajansı, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Fransız Kalkınma Ajansı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ile görüşmeler yaparak finansman anlaşmaları imzalamıştır.
Bu kurumlarla hem finansal hem de tecrübi paylaşımlar yapıyor olmak; Bankamızın finans yönetimindeki kapasitesini artırmak ve yerel yönetimlerimize en uygun koşullarda finansman sağlamak açısından son derece önemlidir.
Yapılan anlaşmalar neticesinde dış kredi portföyümüzü 3 Milyar Avro’nun üzerine çıkartmış bulunuyoruz.
Suriyeli misafirlerin yoğun olarak yaşadığı çeşitli illere 1 Milyar Avro sağlayarak; atıksu arıtma tesisleri ve kapasite artırımları, kanalizasyon şebekesi ve katı atık düzenli depolama alanı projeleri, katı atık transfer istasyonları hizmete açtık. Ayrıca bu tesislerde kullanılacak olan çeşitli araçların ve itfaiye araçlarının alımlarını da tamamladık.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla iş birliği içerisinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’mızın görüşleri doğrultusunda; yeni dış finansman kaynaklarını ülkemize getirmek adına çalışmalarımızın ivmesini arttırdık ve daha da arttıracağız.

‘ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ’

Temiz ve tükenmez enerji teknolojileri inşaa etmek ve belediyelere gelir sağlamak amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanını uluslararası finansman kaynakları ve özkaynaklarımızla destekliyoruz.
Yerel yönetimlerimiz ile iş birliği içerisinde, sanayi alanlarının dönüşümüyle, şehir içerisindeki endüstri alanlarını şehir merkezlerinden uzaklaştırarak sağlıklı ve temiz yaşam alanları oluşturuyoruz.
Bir ülkenin en büyük mirası olan doğası ve tarihini korumayı kendine düstur edinen Bankamız; 87 yıldır güçlü finansal yapısı ile kentsel sorunları çözülmüş, yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesi adına ülkemizin her bir noktasında projelerimizle var olmanın haklı gururunu yaşıyor.

İller Bankası çevreye duyarlılığını biliyor ve bu konuda atmış olduğunuz adımları geleceğimiz adına oldukça önemli buluyoruz. Çevreyi koruma adına hayata geçirmeyi planladığınız projelerinizi anlatır mısınız?

Kurulduğumuz günden bugüne; “yaşanılabilir, çevreci ve medeniyetimizin değerlerini yaşatan” bir şehirleşmenin inşasına memuruz. Bu vazifeyi en güzel şekilde ifa etmek için; ülkemizin en önemli çevre yatırımlarını bir bir hayata geçiriyoruz.

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR