Halkbank ekonomi web

SİEMENS'TE TOPLAM GELİRLERDE GÜÇLÜ İVME VE SAĞLAM UYGULAMA

Ekonomi Çarşamba 17 Ağustos 2022 07:00

Siemens olarak 30 Haziran 2022'de sona eren üçüncü çeyrekte önemli bir ilerleme kaydetti.

Siemens'te toplam gelirlerde güçlü ivme ve sağlam uygulama

Siemens, 2022 mali yılı üçüncü çeyrek dönem rakamlarını açıkladı. Şirket; Siparişler, Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapılar iş alanlarında önemli bir büyüme ile 22,0 milyar Euro (2021 MY-3. Çeyrek: 20,5 milyar Euro) gelir elde etti. Mali yılın başlangıcından bu yana, siparişleri karşılaştırılabilir bazda yüzde 20 artarak 67,2 milyar Euro (2021 MY 1. ve 3. Çeyrek dönemler: 52,3 milyar Euro) olan Siemens’te, üçüncü çeyrek dönem geliri, karşılaştırılabilir bazda yüzde 4 artarak 17,9 milyar Euro'ya ulaştı. (2021 MY-3. Çeyrek: 16,1 milyar Euro)

Siemens olarak 30 Haziran 2022'de sona eren üçüncü çeyrekte önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların, yüksek enflasyonun ve koronavirüs pandemisiyle ilişkili durumların etkilediği süregelen karmaşık makroekonomik ortama rağmen birçok kilit pazarda büyüme fırsatı yakaladı. Siemens ayrıca, elektronik bileşenler, hammaddeler ve lojistikle ilgili tedarik zinciri risklerinin olumsuz etkilerinden korunmaya devam etti.

Siemens, satın alma fiyatı tahsis muhasebesinden (EPS öncesi PPA) önce net gelirden asgari hisse başı kâr sağlamak için Endüstri İş Alanında kârlı büyüme beklemeye devam ediyor. Şirketin mali yılın üçüncü çeyreğinde Siemens Energy AG'deki hissesinin 2,7 milyar Euro'luk nakit dışı değer düşüklüğünü takiben, kılavuz, hisse başına 3,37 Euro'luk karşılık gelen kazanç etkisini içerecek şekilde düzeltildi ve bu da EPS öncesi PPA için 5,33 Euro ile 5,73 Euro arasında bir aralık sağladı. Bu aralık, Siemens'in bu değer düşüşü hariç olmak üzere 8,70 Euro ila 9,10 Euro arasında EPS öncesi PPA için orijinal kılavuzunu temsil ediyor.

Siemens AG Başkanı ve CEO’su Roland Busch, yaptığı açıklamada: “Yüksek talebin devam ettiği bir pazar ortamında önemli fırsatlar yakaladık. 2022 mali yılının başından bu yana siparişlerde yüzde 20'lik bir büyüme ile ciromuz güçlü kalmaya devam etti. Bu, yaptığımız işe olan talebin azalmadığını ve işimizin büyüdüğünü gösteriyor. Belirsizlik dönemlerinde bile başarılı olmak için uygun ürün ve çözümlerle güçlü bir stratejiye sahibiz. Üçüncü çeyrekte, müşterilerimizin dijital dönüşümünü hızlandıran açık dijital iş platformumuz Siemens Xcelerator'ın lansmanı ile teknolojik bir şirket olarak önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca, akıllı binalar alanındaki liderlik konumumuzu mükemmel bir şekilde tamamlayan ve sektörde olağanüstü bir SaaS (servis olarak yazılım) oyuncusu olan Brightly Software'i de satın aldık.” dedi.

Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas ise şu açıklamada bulundu: “Devam eden toplam gelir ivmemiz, 99 milyar Euro'luk rekor, yüksek kalite ve yüksek miktarda siparişe dönüştü. Yine, mali gücümüzü daha da vurgulayan 2,3 milyar Euro'luk olağanüstü bir serbest nakit akışı elde ettik. Ayrıca, portföy optimizasyonumuzu tutarlı ve başarılı bir şekilde uygularken hisse geri alım programımızı hızlandırdık.”

Güçlü uygulama, olağanüstü serbest nakit akışı
Üçüncü çeyrekte Siemens, kur çevrimi ve portföy etkileri hariç olmak üzere karşılaştırılabilir bir bazda yüzde 4 artışla 17,9 milyar Euro'ya (2021 MY 3.Ç: 16,1 milyar Euro) ulaştı. Siparişler, mali yılın başlangıcından bu yana karşılaştırılabilir bazda yüzde 1 artarak 22,0 milyar Euro'ya (2021 MY 3.Ç: 20,5 milyar Euro) ve karşılaştırılabilir bazda yüzde 20 artarak 67,2 milyar Euro'ya (2021 MY 1.Ç ve 3.Ç: 52,3 milyar Euro) ulaştı. 1,23 olan sipariş/satış oranı yüksek seviyesini korudu. Yüksek kalitede birikmiş sipariş toplamı 99 milyar Euro ile yeni bir rekora ulaştı.

Kârlı Endüstri İş Alanı, Yunex Traffic'in satışından elde edilen 739 milyon Euro'luk gelir de dahil olmak üzere yüzde 27 büyüyerek 2,9 milyar Euro'ya (2021 MY 3.Ç: 2,3 milyar Euro) ulaştı. Endüstri İş Alanındaki kâr marjı yüzde 17’ye yükseldi (2021 MY 3.Ç: Yüzde 14,9). Net zarar, toplam 1,5 milyar Euro'ya ulaştı (2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde net gelir: Pozitif 1,5 milyar Euro). Bu düşüş, Siemens Energy'deki hissenin 2,7 milyar Euro'luk vergiden düşülemeyen değer düşüklüğü ve Rusya ile ilgili toplam 0,6 milyar Euro'luk etkilerden kaynaklandı. Satın alma fiyatı tahsisi muhasebesinin etkileri öncesinde hisse başına karşılık gelen baz gelir, negatif 1,85 Euro oldu (2021-3Ç: Pozitif 1,89 Euro). Siemens Energy'deki hissenin değer düşüklüğüne ilişkin yük hariç tutulduğunda, toplamda pozitif 1,52 Euro oldu.

Siemens Grubu için devam eden ve durdurulan faaliyetlerden sağlanan serbest nakit akışı, Endüstri İş Alanında 2,5 milyar Euro'luk güçlü serbest nakit akışı (2021 MY 3.Ç: 2,4 milyar Euro) ile birlikte mükemmel bir seviyeye, 2,3 milyar Euro’ya ulaştı (2021 MY 3.Ç: 2,3 milyar Euro). Bu sonuçlar, Siemens'in finansal gücünü üçüncü çeyrekte bir kez daha gösterdi.

Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapılar’da güçlü büyüme

Dijital endüstrilerde, önemli pazar segmentlerinde devam eden büyüme ivmesine bağlı olarak siparişler, tüm işletmeler ve bölgelerde karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 32 arttı ve 6,5 milyar Euro'ya ulaştı. Gelir ayrıca tüm iş alanları ve bölgelerde karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 12 artarak 4,9 milyar Euro'ya yükseldi ve bu büyümeye en güçlü katkılar, hareket kontrolü ve fabrika otomasyonu işlerinden geldi. Kâr, 901 milyon Euro ile önceki yılın çeyreğine ilişkin rakamın yüzde 6 üzerinde olurken, kâr marjı yüzde 18,3 oldu. Kârlılık, öncelikle yüksek marjlı elektronik ürünlerdeki kıtlık, ürün yaşam döngüsü yönetimi işindeki düşük gelir ve iş alanlarındaki bölümlerin SaaS’a geçişinin etkisi de dahil olmak üzere bulut tabanlı faaliyetlerle ilgili yüksek harcamalar nedeniyle geri tutuldu.

Akıllı Altyapılar‘da siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 26 artarak 5,5 milyar Euro'ya ulaştı. Veri merkezlerine yönelik devam eden güçlü talep nedeniyle, özellikle de ABD'nin güçlü katkısıyla tüm işletmelerde ve üç raporlama bölgesinin tamamında büyüme sağlandı. Gelir, en büyük katkının elektrikli ürünler iş alanından gelmesiyle, tüm işletmelerde karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artarak 4,4 milyar Euro'ya ulaştı. Coğrafi bazda büyüme Amerika ve Avrupa tarafında etkili olurken, Çin'deki gelir COVID-19 kaynaklı sokağa çıkma yasakları nedeniyle karşılaştırılabilir bazda düştü. Kâr, yüzde 31 artarak 562 milyon Euro'ya ulaştı (2021 MY 3.Ç: 428 milyon Euro). Tüm işletmeler, daha önce duyurulan rekabetçilik programının uygulanması yoluyla elde edilen maliyet düşüşlerinin yanı sıra daha yüksek gelir ve daha fazla kapasite kullanımı nedeniyle bu güçlü performansa katkıda bulundu. Kâr marjı yüzde 12,9'a yükseldi (2021 MY 3.Ç: Yüzde 11,4).

Ulaşım (Mobility), 2,8 milyar Euro'luk (2021 MY 3.Ç: 5,1 milyar Euro) sipariş aldı; önceki yılın çeyreğinde sipariş alımı, Amerika'daki 2,8 milyar Euro'luk bu büyük sipariş nedeniyle olağanüstü yüksek oldu. 2022'nin üçüncü çeyreğinde, gelir karşılaştırılabilir bir bazda yüzde 4 artarak 2,5 milyar Euro'ya (2021 MY 3.Ç: 2,3 milyar Euro) ulaşırken, 704 milyon Euro'luk kâr, büyük oranda Yunex'in satışından elde edilen 739 milyon Euro'luk gelirle desteklendi. Kâr marjı yüzde 28,7'ye yükseldi.

Görünüm düzeltildi

Siemens Grubu için, yüzde 6 ila yüzde 8'lik karşılaştırılabilir gelir artışı, kur çevrimi ve portföy etkileri hariç ve 1'in üzerinde bir sipariş-satış oranı bekleniyor.

Siemens, satın alma fiyatı tahsis muhasebesinden (EPS öncesi PPA) önce temel EPS'yi net gelirden yönlendirmek için Endüstri İş Alanında kârlı büyümenin devam etmesini bekliyor. Şirketin Siemens Energy AG'deki hissesinin mali yılın üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar Euro'luk nakit dışı değer düşüklüğünü takiben, kılavuz, hisse başına 3,37 Euro'luk karşılık gelen kazanç etkisini içerecek şekilde düzeltildi ve bu da EPS öncesi PPA için 5,33 Euro ile 5,73 Euro arasında bir aralık sağladı. Bu aralık, Siemens'in bu değer düşüşü hariç olmak üzere 8,70 Euro ila 9,10 Euro arasında olan EPS öncesi PPA için orijinal kılavuzunu temsil ediyor.

Dijital Endüstriler, 2022 mali yılı için yüzde 9 ila yüzde 12 arasında karşılaştırılabilir bir gelir artışı ve yüzde 19 ila yüzde 21 arasında bir kâr marjı bekliyor.

Akıllı Altyapılar, 2022 mali yılı için yüzde 6 ila yüzde 9 arasında karşılaştırılabilir bir gelir artışı ve yüzde 12 ila yüzde 13 arasında bir kâr marjı bekliyor.

Ulaşım, 2022 mali yılı gelirinin önceki yılın seviyesinde ; kâr marjının ise yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 (önceden yüzde 10 ila yüzde 10,5) olması bekleniyor.

* Bu görünümde, yasal ve düzenleyici konulardan kaynaklanan yükler hariç tutulmaktadır.

 

 

                                      

                                      

 

ABONE OL

EN ÇOK OKUNANLAR