SİYAD'IN YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Kültür Sanat Salı 10 Aralık 2019 00:30

SİYAD / Sinema Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu 8 Aralık 2019 Pazar günü üyelerinin katılımıyla yapıldı. SİYAD yönetim kurulunda Başkan Okan Arpaç, Başkan Yardımcısı Banu Bozdemir, sekreter Barış Saydam, koordinatör Kaya Özkaracalar, sayman Gökşen Aydemir oldu.

SİYAD'ın yeni yönetim kurulu belli oldu

Sonuç bildirgesinde şse şu ifadeler yer aldı.

SİYAD genel kurul sonuç bildirgesinde önceki genel kurul kararlarını teyit edip güncellemiştir. Buna göre;

SİYAD’ın en üst karar organı olan SİYAD Genel Kurulu, önceki genel kurul kararlarını teyit ederek ve güncelleyerek:

Ülkemizde basına yönelik baskılar dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı;

Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme gibi sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlar karşısında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı;

Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı duruşun bir parçası olarak ‘sahte Emek sinemasındaki’ etkinliklere katılmama kararını sürdürmeyi;

Medyanın cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, türcü nefret söylemi içeren davranış ve söylemlerden arındırılması için kendi paylarına düşen sorumluluğu yerine getirerek SİYAD üyelerinin bu tür söylem ve davranışlardan kaçınmaya özen göstereceklerini taahhüt ederek;

SİYAD üyelerinin film eleştirisi ve sinema araştırmalarını, sinemanın ticari ve eğlencelik boyutlarının yanı sıra sanatsal niteliğine ve toplumsal işlevine de önem vererek gerçekleştiren sinema yazarları olarak örnek ve öncü konumlarını koruma kararlılığını vurgular.