HARFSEL KUŞAKLAR ÇATIŞMASI

Harflere takılmadan lider millet olmak önemlidir.

Harflere takılmadan lider millet olmak önemlidir.

X KUŞAĞI ENDÜSTRİ TOPLUMUNUN ÜRETTİĞİ BİR JENERASYONU TEMSİL EDİYOR

X kuşağının soğuk dönemi ve endüstri toplumunun ürettiği bir jenerasyonu temsil ediyor. Yaklaşık 50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. X kuşağının temel özelliklerini yüksek aidiyet duygusu, idealizm, diğergamlık, gelecek kaygısı şeklinde sıralayabilirsiniz.

X KUŞAĞI İLE Y KUŞAĞI DAHA KOLAY ANLAŞIYOR

Y kuşağının ise konumu itibariyle avantajlı bir kuşak görünümü sergiliyor. Bu kuşak kendisini çalışma konusunda disipline edebilirse, X kuşağına oranla yeni ve özgün bir dünya inşasına daha fazla katkı yapabilir. X kuşağı ile Y kuşağı arasında değerler bazında, bir makas açığı var. X kuşağının Z kuşağına oranla, Y kuşağı ile daha kolay anlaşabileceğini söylemek istiyorum.

Toplumumuzdaki 0-20 yaş grubunu ise Z kuşağı oluşturuyor. Bu kuşağın ortalama ayırt edici özellikleri de keyfine düşkün, teknolojik ve dijital gelişime yatkın, asosyal, otoriteye karşı şeklinde ifade edilebilir. Ancak Z kuşağının realist olma, rekabetçilik ve küresel değerlere kolay özdeşleşme ve dolayısıyla küresel dünyayı ve küresel gelişmeleri yakından takip edebilme gibi olumlu özellikleri bulunduğunun da altı çizilebilir.

X KUŞAĞI BAZEN Z KUŞAĞINA HAKSIZLIK EDİYOR

Toplumumuzda sosyal çatışmaların öznesi olarak kabul edilen kuşak farklılığına, abartılı bir anlam yüklendiğini söyleyebiliriz. Kuşak farklılığı ile ilgili en temel şikâyet konuları “çocuklarımızla anlaşamıyoruz, saygı noktasında eksiklikleri var, iletişim kuramıyoruz, bizimle aralarına duvar örüyorlar, bunlar devlet yönetmeyi bırak kendilerini bile yönetemezler” şeklinde oluyor. Çoğu abartılı olmakla birlikte, bazılarının haklılık paylarının olduğu da bir gerçek. X kuşağı bazen Y ve Z kuşağına haksızlık ediyor.
Z kuşağı da olsa, bu kuşağın temel genetik kodları bizim medeniyet ve kültür dünyamızdan besleniyor. Bu yüzden Z kuşağını temsil gençlik, vakti saati geldiğinde tarihin tecellisinin temel öznesi haline gelecektir. Bundan adım kadar eminim

KRALİÇE ELIZABETH’İN GÜCÜ ADINA

Kraliyet İmtiyazları’ndan, Kraliçe’nin kullandığı yetkiler ve ayrıcalıkların bir kısmı İngiliz Anayasa’sında yer almaktadır. Bugünlerde, bu yetkilerin büyük bir kısmını Kraliçe yerine Başbakan tarafından kullanılıyor – Kraliyet İmtiyazları kullanılmaksızın giriş ve çıkış izinleri vermek için her seferinde parlamentonun bir yasa çıkarması öngörülüyor. Zamanla İmtiyaz yetkileri çok daha az kullanıldı. Anayasal Monarşi’de hala Kraliyet İmtiyazları’nın yer almasının sebebi ise ülkedeki demokrasiyi korumak ve herhangi birinin demokrasiye kolayca gasp etmesini önlemektir. Muhafazakâr Anayasacı Walter Bagehot Kraliçe’nin haklarını ‘istişare etmek, desteklemek ve uyarmak’ olarak tanımlar fakat bu hakları ile yetkileri aynı değildir. Kraliçe’nin İmtiyaz yetkileri çok çeşitli ve farklı kategorilerde tanınmıştır. Bugünlerde Kraliçe’nin siyasi yetkileri çoğunlukla törenlerde bizzat Kraliçe tarafından kullanılmaktadır. Bu yetkiler genel seçimlerde, kriz anlarında veya ihtiyaç halinde amaca uygunluk doğrultusunda bakanlar tarafından kullanılmaktadır. Kraliçe parlamentoyu askıya alma ve tekrar göreve çağırma yetkisine sahiptir. Parlamentonun tatil edilmesi genellikle parlamento döneminin sonunda, parlamentonun göreve çağırılması ise Kraliçe’nin hazır bulunduğu parlamento açılışından hemen sonra yapılır. Parlamentodan gelen kanun tekliflerini onaylamak Kraliçe’nin hem hakkı hem de sorumluluğudur. Teorik olarak Kraliçe önüne gelen kanun teklifini reddedebilir. En son 1708 yılında Kraliçe Anne kendisine yöneltilen teklifi reddetmişti. Kraliçe, kanun hükmünde kararname çıkarabilir, bu yetkisi kraliyet imtiyazlarından gelir. Son zamanlarda kanun hükmünde kararnameler çoğunlukla bakanlar tarafından çıkarılıyor ve Parlamentonun yaptığı yasa ile hukuk düzenine dahil ediliyor. Kraliçe bakanları hem atama hem de görevden alma konusunda yetkilidir. Genel seçimden sonra yahut istifadan sonra Başbakanı atamakta yetkili olan kişi Kraliçe’dir. Genel seçimlerde hangi adayın Avam Kamarası’ndan daha çok destek alabileceğini belirler. İstifa halinde ise Kraliçe, istifa eden başbakanın yerine uygun bulduğu kişi hakkında tavsiyelerini alır. Uygulamada her ne kadar Başbakan ve Parlamento tarafından yapılsa da Kraliçe’nin de diğer uluslara karşı savaş ilan etme yetkisi vardır. İngiliz Hukukunda Kraliçe’nin hukuka üstünlüğü vardır, Kraliçe yargılanamaz ve özel hukukla da bağlı değildir. Kraliçenin yargı gücü kısıtlı ve gerçekte sadece bir tanesini düzenli olarak kullanabiliyor diğerleri zamanla hâkimlere ve parlamentoya devredilmiş. Kraliyet Affı esasen haksız yere mahkûm edilenler hakkındaki idam hükmünü geri almak için kullanılırdı. Günümüzde, cezalardaki hataları düzeltmek için kullanılmaktadır ve yakın zamanda, 2.Dünya Savaşı sırasında şifre kırıcı olan Alan Turing’in ölümünün ardından kullanılmıştır. Kraliçenin Silahlı Kuvvetler üzerindeki gücü genelde generallerin ve Parlamentonun tavsiyesi üzerine kullanılır ancak bazı fonksiyonlar yalnız Kraliçenin kontrolündedir. Kraliçe, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır ve tüm askerler orduya katılırken Kraliçeye sadakat yemini eder; onlar, majestelerinin Silahlı Kuvvetleri’dirler. Kraliçenin gücü Silahlı Kuvvetlere subayları görevlendirmeyi ve ayrıca görevi kaldırmayı kapsar. Silahlı Kuvvetleri düzenleme ve dağıtma Kraliçeye ait ayrıcalıklardan, kraliçe teknik olarak Silahlı Kuvvetlerinin nasıl kullanılacağını denetler. Esas imtiyazlı güçlerden biri, bugünlerde hala kişisel olarak Kraliçe tarafından kullanılan onur nişanı vermek. Tüm nişanlar Kraliçe tarafından verilir. Kraliçe şövalye nişanının ve asiller sınıfının vb. belirlenmesinde son sözdür. Kraliçe sıradan bir kişiyi asilzade ilan edebilir. Bu, yaşam boyu veya nesillerce sürebilir. Oysaki soyca devam edecek olan asilzadelik on yıllarca Kraliyet ailesi dışındakilere verilmemiştir. Bu, Kraliçenin şövalyelik nişanı oluşturmaya ve herhangi bir vatandaşa nişan vermeye lütfetmesine dair imtiyazlı bir gücüdür. Pasaportu çıkarma ve geri alma Kraliçenin imtiyazlı güçlerindendir. Bu güç bakanlarca Kraliçe adına sık sık kullanılır. Tüm İngiliz pasaportları Kraliçenin adına verilir. Bu güç, Majesteleri adına krallığa, askeri işlerde hizmet için bir gemiye el konulmasına izin verir. 1982’de, Falkland’ın ardından Arjantin saldırısına askerleri almak için Queen Elizabeth 2’de kullanılmıştır.

GÜNÜN SÖZÜ: DÜNYAYI İYİ İNSANLAR KURTARACAK