Kurban_bayrm


KİMSİN SEN?

Murat BAŞARAN 28 Tem 2016

Artık vatan haini olduğunu biliyoruz. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için sarf ettiğin gayretin onda birini Ayasofya'nın cami olarak açılması için sarf etmediğini de…

Artık vatan haini olduğunu biliyoruz. Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için sarf ettiğin gayretin onda birini Ayasofya’nın cami olarak açılması için sarf etmediğini de… Papa’nın ayağına gidip tazimle eğildiğini, yanında götürdüğün adamlarına Papa’nın elini öptürdüğünü, Patrik Bartholomeos’un senin için “birbirimizi çok seviyoruz” dediğini de… Cami kürsülerinde halkı galeyana getirmek için hoplayıp zıpladığını, höykürüp mukaddes kitabımızı yere fırlattığını fakat “diyalog/ hoşgörü” fitnesi için el etek öptüğün Hristiyan ve Yahudilerin yanında süt dökmüş kedi gibi durduğunu da.

Kimsin sen?

Bütün mesele budur. Bu adam kim? Eğer bizim istihbaratımız 1980’lerden itibaren net bir şekilde tartışılan bir ismi hücrelerine kadar tespit ve analiz edemiyorsa, 15 Temmuz darbesini çözsek ne olur, çözmesek ne olur? Şu mektuba bir bakın: “Pek muhterem Papa cenapları, Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatıalilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.

Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarasi Diyalog için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik.

İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır.”

Bu ifadeler, protokol endişesi, nezaket prensipleri çerçevesinde kaleme alınmıştır demek, İslamiyet’i bilmemekle izah edilir ancak. Ermeni olduğunu iddia edenler var. Yahudi diyenler de… Bahai olduğunu, isminin derisi yüzülerek katledilen dedesi Bahai lideri Fetullah’tan geldiğini söyleyenler de… Bahai kültürüyle yetiştirildiğini... Vaazlarında ağlayarak anlattığı birçok olayın İslam tarihindenmiş gibi aktardığını, oysa bu olayların Bahai lider Fetullah'ın başından geçen olaylar olduğunu vs… Kimsenin soyu sopu beni ilgilendirmez. Ama ortada bir fitne ihtimali varsa, herkesin ne idüğü devleti ilgilendirmeli, gerçeğe ulaşılıncaya kadar ilgili şahıs rencide edilmeden karaciğerindeki mikroplar bile araştırılmalıdır. Biz devlet olarak bunu beceremedik. Hatta sahte din adamlarını kullanmak… Sahte din adamı üretip operasyon yaptırmak bir dönem “irtica var” diye bağırabilmek için kullanışlı argümanlardı. Türkiye’ye iadesi, cezasını çekmesi, layığını bulması filan bana göre olması gereken şeyler ama asıl olması gereken, gerçekte kim olduğunun ortaya çıkarılması. Milletimiz büyük millet… Devletimiz de millete ayak uydurmalı ve bu acziyetten kurtulmalıdır. Sorusu basit. Kim bu adam?