Kurban_bayrm


"TRİCK OR THREAT" CADILAR TÜRKİYE'DE!

Mehtap DEMİR 03 Kas 2019

Herkesin cadılar bayramı kutlaması kendi seçimidir, hakkıdır, özgürlüğüdür elbette

Girin Instagram'a, Twitter'a  sosyal medyaya,

bakın gazetelerin 2. sayfalarına, magazin eklerine,

 "cadılar bayramı" vesilesiyle kıyamet gibi ortalık…

Halloween partilerinde çoluk çocuk, eş dost, aileler… Fotoğraf üstüne fotoğraflar…

'Ünlüler, Ünsüzler' gazete sayfalarında bol bol…

Eş dost ve çocuklar, özel kıyafetler, özel partiler…

Ölüler, mezarlar, dirilenler…

kanlı giysiler,

testereler, kanlı eller büyücüler…

-Ne oluyor yahu?

-Hallowen kutlanıyor

-Nerede

-Türkiye'de

Pahalı kıyafetler

Özenti görüntüler

Taklit,

Bir yığın milli değer tüketimi…

Herkesin cadılar bayramı kutlaması kendi seçimidir, hakkıdır, özgürlüğüdür elbette

Ama içim el vermiyor,

İç sesim naçizane bir hatırlama ile kapat diyor konuyu…

Mustafa Kemal Atatürk: "Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti'nin temel direği olarak temin edeceğiz"

********************************************

"Kökü Mazide Olan Atiyiz"

Yahya Kemal'in bu sözü Türk düşün tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri…

Geçmişimiz olmadan, geleceğimiz olabilir mi? sorusunun bir anlamda yanıtı…

Yeni eserler üretmeden, geçmişimizle övünmenin eksikliğine de vurgu…

Zamanın ruhunu anlayabilmek, onu doğru ve gerçekçi kılabilmek için bir fırsat, bu söz…

Her şeyin hızla tüketildiği,

Kalıcı değerlerin oluşturulamadığı

Sanatın, edebiyatın, medyanın, sivil toplumun

Açıkçası, toplumsal yaşamın her alanında görülen tıkanıklığın, kayboluş kaygısının yerleştiği,

bu günlerde, zamanın ötesine geçme gayretimiz başlar mı

Bilemedim…

Ancak "Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı" haberini ilk duyduğumda içimde bir umut belirmedi de değil

1924'te batı müziğini esas alan çalışmalar yapılması ve Türkiye'ye tanıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Musiki Muallim Mektebi, doğu-batı sentezini harmalayan pek çok öğretmenin yetiştirilmesi için önemli rol üstlenmişti…

Yani "kökü mazide olan atiler" yetişti…

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı o minvalde yeniden harekete geçti…

Her çocuk enstrüman çalsın, yeni Karacaoğlanlar, Neşet Ertaşlar çıksın diye "Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı" başlatıldı.

Akademisyenler, Öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri çalıştayda değerlendirmeleri toplayıp bir rapor haline getirecek.

Sonuç raporunu kısa sürede bekleyip göreceğiz, haydi hayırlısı…

******************************************************

Sadece Anadolu’ya değil dünyaya ışık

Kırşehir’in Abdal Müziği artık UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik dalına dahil oluyor.

Kültürün kalıcılığı anlamında önemli bir gelişme bu.

Başta Neşet Ertaş olmak üzere hacı Taşan, Çekiç Ali gibi bozlak ustaları ve halk ozanları dünyada daha fazla bilinilirliğe sahip olmalı… 

Abdallık ve bozlak geleneğinin kültürel mirası sadece Anadolu’ya değil Dünya’ya ışık tutacak.

**************************************************

“Pozitif” öğretmenlerin 6 özelliği…

İşte öğrencilerin gözünden bir değerlendirme sonucu…

“Eğitim ortamında mutluluğu artırmanın akademik başarıya etkisi var...”

Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz “pozitif öğretmen” kavramını direkt olarak öğrencilere soruyor ve 6 maddede onların gözünden bir çıkarıma ulaşıyor…

Öğrencilerin “Pozitif öğretmen”leri şöyle:

Özyeterlilikleri Destekliyor: Ders anlatırken “Yapabileceğinize inanıyorum. Şöyle yaparsan başarılı olursun” diyorlar.

Konu Anlatma Tarzı: Öğrenciyi bireysel olarak algılayıp, yapabileceği sorular soruyor. Becerilerine göre yaklaşıyor. Çok zor sorarsa beceri düzeyi düşük öğrenci kaygılalanır. Çok kolay olursa da beceri düzeyi yüksek olan sıkılır.

Olumlu İlişki Kuruyor: Çocuklarla bağ kurmak çok önemli. Öğrencinin ismini bilmek, selamlamak, ders dışında da halini sormak gibi.

Çocukları Derse Katıyor: Dersle bağlantılı olmalarını sağlıyor. Öğrenci davranışsal, duygusal ve bilişsel olarak derse katılıyor. Merak duyması, dersle bütünleşik hissetmesi, sınıftayken mutlu olması katılımı arttırıyor.

Konuları Somutlaştırıyor: Günlük hayattan, kendi yaşantısından örnekler veriyor. Konuyu yaşamla ilişkilendirerek anlatıyor. 

Dışa Dönük: Sosyal faaliyetlere, etkinliklere katılıyor. Mutlu. Öyle olan çevreye de onu yansıtıyor. Kişilik özelliği önemli bir faktör.

Çıkarım bu… Bana göre doğruluk payı yüksek, ama yine de değerlendirme sizin.