TDV sağ 160x600

KÜRESEL EKOLOJİK TEHDİDE KARŞI TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Dünya yaşanmaz bir alan olmaya doğru gitmektedir.

Perşembe 12 Ağustos 2021 02:20
YENİ MÜCADELE ALANI: ARKTİK BÖLGESİ

"Küresel ısınmayla birlikte buzulların erimeye başlaması sonucu hem yeni deniz yollarının açılması hem de yeni enerji kaynaklarının bulunmasıyla Arktik Bölgesi, jeostratejik ve jeopolitik rekabetin odak noktası olmuştur."

Salı 13 Temmuz 2021 02:20
AFRİKA'DA ÇİN'İN YÜKSELİŞİ

Afrika kıtası petrol, altın, elmas, uranyum, kobalt gibi birçok hammadde açısından oldukça zengin bir kıtadır.

Salı 29 Haziran 2021 02:30
MEDENİYET TASAVVURU VE ŞEHİR İNŞÂSI

Medeniyet kelimesi "medine" kökünden gelmektedir ve "şehir" demektir. Medeniyet, şehir hayâtının temeli olan sosyal, siyasal, ekonomik, teknik alanlardaki birikimi ifâde eder.

Çarşamba 16 Haziran 2021 02:15
SİYASAL KÜLTÜR BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ

Demokrasinin işlerliği, o ülkedeki vatandaşların siyasal kültürüyle yakından ilişkilidir.

Salı 01 Haziran 2021 02:20
NEDEN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR?

Demokratik usûllerle yapılan, insanı merkeze alan ve Türkiye'nin çoğulcu yapısını yansıtacak anayasa artık şart olmuştur.

Salı 18 Mayıs 2021 02:25
UNUTULAN BİR DEVLET GELENEĞİ: MÛSIKİ

Müzik kültürümüz, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar yaşanılan süreçte sosyal ve kültürel değişimlerle gelişmiş, zenginleşmiştir.

Salı 04 Mayıs 2021 02:20
SÜLEYMÂNİYE YERLİ VE MİLLÎ DEĞİL Mİ?

Süleymâniye Câmii, klâsik Osmanlı mimârisinin İstanbul'un kalbinde âdeta bir mühür gibi duran en önemli şaheserlerinden biridir.

Salı 20 Nisan 2021 02:15