YENİ YILIN SORULARI

Planlı bir yaşamın ilk adımı soru sormaktır.

Zaman su misali geçip gidiyor arkasına bakmadan. Geçen zamanın matemiyle yeni zamanın sevinci karışırken birbirine, kendi sonumuza biraz daha yaklaştığımızı unutuyoruz. Kimi sermayelerimiz çeşitlenip artarken en değerli sermayemiz azalıyor. Ve insanoğlu, azalarak büyüyor.

Geleceği planlayamamak, doğu toplumlarının en önemli zaaflarındandır. Planlama, ciddi bir zihinsel çabayı gerektirir fakat tipik doğu toplumunun yaşam tarzının merkezinde duygular ağır basar. Diğer yandan geleceğe yönelik kişisel ve toplumsal öngörüler yapmayı, sanki inançlı bir duruşun gerektirdiği teslim olmaya aykırıymış gibi düşünenlerimiz de az değildir. Oysa inanç sistemlerinin hareket noktası, bireyin kendini gözden geçirmesi, kendi gerçeğine eğilmesi ve zamanını en iyi biçimde değerlendirmesidir.

Planlı bir yaşamın ilk adımı soru sormaktır. Soru önemlidir zira soru yoksa cevap da yoktur. Soru; bilimsel bakışı ve düşünce eylemini başlatan güç, duyguları anlamamızın ve kendimize açılmamızın anahtarıdır. Kendimizi ve hayatı anlamak için geçmişten geleceğe bir köprü kurmamızı sağlayan sorularımızdır. Ve nihayet soru, varlığımıza anlam katacak en önemli silahımızdır.   

Başarılarımız Neler?

Yeni yılın ilk gününde sorular soralım kendimize. Soralım ki bizi kendi gerçeğimize yaklaştıracak cevapları içeren planımız oluşsun. İlk soru şu olabilir mesela:

Hayat yolculuğumun neresindeyim? Burada ayrıntılı bir durum ve konum tespiti yapmamız gerekir. Temiz bir beyaz sayfaya; kendimizle ilgili temel bilgileri yazalım. Yaşımız, cinsiyetimiz, doğum yerimiz, eğitim durumumuz, mesleğimiz, aile üyelerimiz, uğraşlarımız, sağlığımız, maddi durumumuz, beklentilerimiz… Elbette bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Ama bildiklerimizle yüz yüze gelmek, hayat yolculuğumuzdaki yerimizi tarif etmek, diğer insanlara göre eksiklerimizi ve fazlalarımızı görmek için yazmak yararlı olacaktır.

Başarılarım ve başarısızlıklarım nelerdir? Bu cevap için objektif olmamız ve önce başarılı olduğumuz alanların tespiti önemlidir. Çok da mütevazı olmadan başarılarımızı sıralamamız, bizi mutlu eden kişisel çabalarımızın altını çizmemiz, bir türlü ulaşamadığımız hedeflerin tespitini ve onlara daha yoğun bir güçle ulaşmayı sağlayacaktır. Kişisel başarı ve başarısızlık alanlarımızın tespitinde en önemli zaafımız olan salt maddi bakışı bir kenara bırakmamız ve özellikle başkasına ürettiğimiz katma değerleri öne çıkarmamız elzemdir. Amaç, bugüne kadarki hayat olaylarımızdan hareketle yaşam yolculuğumuzda maddi ve manevi başarı ve başarısızlıklarımızla, sevap ve günahlarımızla yüzleşmek, bir insan olarak avantaj ve dezavantajlarımızı ortaya koymaktır.

Hedeflerimizi Yazalım

Ne kadar mutluyuz? Bu aşamada maddi tatminlerimizi yazalım ama bunlara takılıp kalmayalım. Yememiz, içmemiz, korunmamız, barınmamız kadar sevgi, ait olma ve kendimizi gerçekleştirme yani bizi yarınlara taşıyacak bir üretimin neresinde olduğumuzun tespiti de önemlidir. Gerçek yaşama sevincini yakalamanın neresinde olduğumuzla yani gerçek benlik imajımızla yüzleşmemiz, sandığımızdan çok daha önemli faydalar sağlayacaktır.

Yeni hedeflerimiz nelerdir? Buraya kadarki sorulardan ve cevaplardan hareketle yeni hedeflerimiz kendisini hissettirmiştir zaten. Önümüzdeki yeni yaşam döneminde en temel önceliklerimizi sıralayalım. Hedeflerimizi belirlerken şimdiye kadar nelere vaktimizin olmadığına, en çok neyi yapmayı istediğimize, neleri ihmal ettiğimize odaklanmamız gerekir. Daha da önemlisi hedeflerin salt maddi kazanımlarla sınırlı olmaması ve gerçek yaşama sevincini sağlayacak duygu ve mana derinliğimizi içermesi elzemdir. Hedeflerimizin; vizyonumuzu, stratejilerimizi, hareket planımızı ama en önemlisi temel insani değerlerimizi içermesi ve uygulanabilir olması önemlidir.

Ve son soru: Yarın hayattan eksilirsek ne olur? Mademki yarın için hayat garantimiz yok o halde sevimli olmayan ve çoğu zaman unuttuğumuz bu soruyu da soralım kendimize. Cevaplarımızla ölümü hayatın içene çekelim. Unutmayalım ki merkezinde ölüm bilincinin yer aldığı bir hayat, anlam arayışı sürecinde bizi yeni sorulara ve cevaplara götürecektir. Hayat yolculuğumuzda zamanın geriye sayımdan ibaret olduğunu gösterecektir. Bu ise daha uyumlu ve mutlu bir hayat demektir.