İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖMER FARUK YELKENCİ : OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE 5.500 ÖĞRENCİ İSTİHDAM EDİLDİ

Röportaj Pazar 15 Nisan 2018 11:08

Yelkenci: İstanbul'da başlattığımız, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz İSO, İTO, diğer meslek odaları, STK'lar, özel sektör ve İŞKUR, KOSGEB ortaklığıyla yürütülmektedir. Bu protokoller kapsamında sektör tarafından okulda ya da işyerinde eğitim verilen öğrenci sayısı 15.617 ve mezuniyet sonrası sektör tarafından istihdam edilen öğrenci sayısı ise 5.500'dür.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci : Okul-Sanayi İşbirliğinde  5.500 Öğrenci İstihdam Edildi

Neşe BERBER

İstanbul'da başlayan Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli ile  mesleki ve teknik eğitim sistemi sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanmasını sağlayacak. Sanayi kuruluşlarının sahip olduğu tecrübelerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimdeki tecrübesi ve insan kaynakları gücüyle buluşmasından çok önemli neticeler elde edeceği aşikar. Mesleki eğitim kurumlarıyla sanayi ve sektör birlikleri arasında iş birliği yapılması bir Türkiye modelini de getirebilir. Yerinde gidip gördüğüm Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi otomobil sokağında kurulmuş sanayi kuruluşlarının sınıflarında öğrenciler büyük bir heyecanla derslerini uygulamalı alıyor. Sorduğumda lise sonrası hayallerini çoğu hem çalışıp hem de açıktan üniversiteyi bitirmek oldu. Anlaşılan buradan mezun olan lise öğrencileri eğitim gördükleri sanayi kuruluşu tarafından işleri hazır olduğu için hayata daha bir güvenle bakabiliyorlar.

Bu mesleki eğitimden geçen öğrencilerin 'ana eleman' olarak rol üstleneceklerine ve büyük bir eksikliği giderecekleri duygusu ile kendilerine olan güveni görmüş bizde hissetmiş olduk. Umarız bu sistem Türkiye’de daha da yaygınlaşır ve daha çok kişi iş imkanına işverende çok ihtiyaç duyduğu yetişmiş iş gücüne kavuşmuş olur. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile İstanbul'da başlayan Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli’ni konuştuk.

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli nasıl oluştu?

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerimizin; eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin sektör tarafından giderilmesi yolu ile güçlendirilmesi; işletmenin ihtiyaç duyduğu yeterliklere sahip sorumlu, nitelikli işgücünün yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmesine olanak sağlamak amacıyla Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesini hayata geçirdik.

Bu projenin asıl amacı neydi?

Mesleki eğitim kurumları ile sanayi ve sektör birlikleri arasında işbirliğinin sağlanarak arz-talep uyumsuzluğunun giderilmesi, yönetimsel ve operasyonel yeni bir mesleki ve teknik eğitim modeli oluşturulması hedeflendi.

İş dünyası ile nasıl bir işbirliğine gidildi?

Sektörle işbirliği alanları; teknolojik işbirliği, deneyim paylaşımı ve istihdam odaklı işbirliği şeklinde üç başlıkta kurguladık.  Teknolojik işbirliği ile sektörün sahip olduğu bilgi ve teknolojiyle okulda kuracağı atölye/laboratuarlarda nitelikli teknik eleman yetiştiren öğretmenleri destekleyen güncel bilgi ve teknolojik eğitim desteği ile sektöre kazandırılması öngörülen öğrencilere sağlanacak güncel olanaklarla daha iyi bir eğitim – öğretim ortamı sağlanmasını hedefledik.

Deneyim paylaşımı ile işletmenin okula giderek ya da iş yerinde öğretmen ve öğrencilere, ilgili meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair deneyimlerini paylaşmasını, alan tanıtım, konferans, saha inceleme, fuar vb. organizasyonlarda okul ile yapacağı işbirliğini içerir. Böylelikle, güncel uygulamalar ve yenilikler konusunda birinci elden, iş üzerinde bilgi edinilmesini hedefledik.

İstihdam odaklı işbirliği ile öğrencilere, formal eğitimle sağlanan teorik bilgilerin uygulamaya taşınması ve uygulamaların gözlemlenmesi amacıyla paylaşılan işyeri deneyimlerinin işletmelerin istihdam politikalarında etkili olması sağlandı. İşletmenin, staj döneminde, kendi şekillendirdiği öğrenciyi mezuniyetini takiben istihdam etme oranının arttırılması hedeflemekteyiz.

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesini kimler destekliyor?

Projemiz İSO, İTO, diğer meslek odaları, STK’lar, özel sektör ve İŞKUR, KOSGEB ortaklığıyla yürütülmektedir. İSO, İTO, diğer meslek odaları ve STK’lar, işbirliği yapılacak alanlarla ilgili işletmeleri tespit ederek, ihtiyaçların belirlenmesinde ve işbirliği sürecinde kolaylaştırıcı, destekleyici ve hızlandırıcı fonksiyon üstlenmektedir. İŞKUR, proje geliştirme sürecinde ortaya çıkan gereksinimler ve mezunların istihdamları konusunda çalışmalar yapmış ve işletmelere destek vererek mezunlarımızın istihdamının artmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda, İşbaşı Eğitim Programı süresince katılımcının (mezun öğrencinin) zaruri giderini, Genel Sağlık Sigortasını ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigorta primini bir yıl süreyle ödemeyi taahhüt etmiştir. İşbaşı Eğitim Programının sona ermesinden sonra katılımcının (mezun öğrencinin), işletme kadrosunda işe alınması durumunda ise imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay süre ile işveren payı sigorta prim desteğini ödeyecektir. İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin staj ücretlerinin 2/3’ünü de ödemeyi üstlenmiştir. Ayrıca KOSGEB, mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun öğrencilerimize Girişimci Desteği sağlamıştır.

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli ne zaman eğitime başladı?

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projemiz Ekim 2015 tarihinde hayata geçti.

İstanbul genelinde bugüne kadar kaç kurumla anlaşma sağlandı?

ilimizde bugüne kadar imzalanan protokol sayısı 283, protokoller kapsamında kurulan atölye/laboratuvar sayısı 122, bu atölye ve laboratuvarların yaklaşık maliyeti ise 85 milyon TL.dır.

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli ne kadar öğrenciye ulaşıldı?

Bu protokoller kapsamında bugüne kadar sektörün eğitim verdiği eğitici sayısı 5.124, sektörde staj imkanı bulan öğrenci sayısı 12.754, sektör tarafından okulda ya da işyerinde eğitim verilen öğrenci sayısı 15.617 ve mezuniyet sonrası sektör tarafından istihdam edilen öğrenci sayısı ise 5.500’dür.