AKADEMİSYENLER FARKLI İSLAMİ YORUMLARA YÖNELİK BASKIYA KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Eğitim Pazartesi 07 Ocak 2019 15:24

Akademisyenler, farklı İslami yorumlara yönelik baskıya karşı imza kampanyası başlattı.

Akademisyenler Farklı İslami Yorumlara Yönelik Baskıya Karşı İmza Kampanyası Başlattı

 Akademisyenler, yayımladıkları bir bildiri ile farklı İslami yorumlara yönelik baskıya karşı imza kampanyası başlattı. Prof. Dr. Adem Çaylak, Dr. Ümit Aktaş, Araştırmacı Levent Baştürk, Gazeteci-Yazar İslam Özkan, Dr. Fatma Akdokur ve Dr. Halil İbrahim Yenigün’ün imzası bulunan bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

“TOPLUMU DUYARLI DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“İnanç, düşünce ve ifade özgürlüklerini baskı altına almaya yönelen her türlü zihniyete ve eyleme karşı, toplumun vicdanına sesleniyor, herkesi erdem ve adalete davet ediyoruz. Bizler, son aylarda bir kısım dini çevreler tarafından, bazı Müslüman âlim, akademisyen, aydın ve yazarların farklı İslami yaklaşım ve yorumlarına karşı başlatılan sindirme, baskı, hakaret, tehdit, itham ve kâfirlikle damgalama faaliyetlerinin Müslümanlığın ve insanlığın hayrı ve vicdanı ile bağdaşmadığına inanıyoruz. Yüzyıllardır İslam dünyasında Kelam, Hadis, Fıkıh ve Felsefe çevrelerince dile getirilen farklı görüşlerin, şiddet ve baskı ile susturulması çabalarının olumsuz neticeleri ortadadır. İlim ve fikir hayatında çöküşe yol açan tarihten dersler çıkarılarak düşünceye, ilim ve düşünce ile cevap verilmesini imkânsız hale getiren bu saldırgan tutuma karşı, toplumu duyarlı davranmaya çağırıyoruz.”

“İSLAM ADINA GÖSTERİLEN BASKICI TAVIRLARI KINIYORUZ” 

“Kitlesel linç kültürünü harekete geçirecek ve İslam’ın özgürlükçü, akla ve reye vurgu yapan yorumlarının bu tür kaba ve mahkum edici tavırlarla boğulmasına yol açacak şekilde, şiddet dili kullanan, tehditkar gayretler ile Allah adına din tekelciliği yapılması karşısında, inanç ve ifade özgürlüğünün teminatı olacak bir duruş sergilenmesinin önemine işaret ediyoruz. Sonuç olarak, inanç, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı İslam adına gösterilen baskıcı tavırları kınıyor; farklı anlayış ve yorumlara kaba güç, hakaret, iftira, tehdit, tezvirat, yıldırma, itham ve baskı politikaları ile saldırılması karşısında, kamuoyunu, farklı görüşlere karşı hoşgörüye, erdemleri yüceltmeye ve vicdanın hakemliğine duyarlılıkla sahip çıkmaya davet ediyoruz.”