BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlan Cuma 29 Eylül 2023 00:10

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet yer, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

Sıra No

 

Ada-Parsel

Adres

 

Yüzölçümü

 

Aylık Muhammen

Kira Bedeli

 

Geçici Teminat

 

Kiralama Süresi

 

 

 

1

 

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Ulus Mahallesi, 803, 804 ve 805 parseller üzerinde, Çatalca Yolu Caddesi, No:489 adresindeki Tepecik Şenol Güneş Stadı Spor Tesisleri

 

310,00 m² lik Sosyal Tesis Binası, 390,00 m² lik İdari bina, 12.000,00 m² lik stadyum

 

 

 

5.000,00 TL

 

 

 

5.400,00 TL

 

 

 

3 Yıl

 

 

 

2

 

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İstanbul 1 Caddesi, No:11 adresindeki (Saydağ Parkı içinde) işyeri

 

kapalı ve açık alan toplam 98,88 m²

 

3.000,00 TL

 

3.240,00 TL

 

3 Yıl

 

 

1-İhale sonucu belirlenecek kira bedellerine %20 KDV uygulanacaktır.

2-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3-İhaleler 10.10.2023 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak etmek isteyenler;

                Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi,  Adres Yerleşim Belgesi,  Geçici Teminat Makbuzu,  Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.                           

                Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.                        

5-İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte 09.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.

6-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


#ilangovtr                                            ILN01896276