KizilSol1
kizilsg1

'GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Dünya Pazartesi 11 Mart 2019 23:52

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Hedefiyle Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz'

Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için geldiği New York'ta Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen panele katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Selçuk, etkinlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi ancak kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımları ile mümkündür." diye konuştu.

"Kadının güçlü olduğu bir toplumda..."
Kadınların çalışma hayatında daha etkin ve aktif olmalarının, kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesine katkı sağladığı ve toplumların gelişmişlik düzeyini de etkilediğini vurgulayan Selçuk, "Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Türkiye'de daha çok kadının çalışma hayatına katılması için alınan ve uygulanan tedbirler sayesinde bugün kadınının iş gücüne katılımının yüzde 34, kadın istihdam oranının da yüzde 29'a yükseldiğine dikkati çekerek, "Söz konusu oranları arttırmak amacıyla, kadın istihdamının önündeki yapısal, toplumsal ve diğer sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli tedbirler alıyor, teşvik ve destek programları hayata geçiriyoruz. Tüm bu çalışmalar, ülkemizin üst politika metinlerinde, planlarında ve programlarında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğumuz beşeri sermayenin yarısını oluşturan kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden yararlanmamak, dünya için olduğu kadar ülkemiz için de ciddi bir kayıptır." diyen Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hedefinin kadınların girişimcilik alanı da dahil olmak üzere güçlenmeleri olduğunu dile getirdi.

- "Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin üzerinde önemle durmaktayız"

İmkanlara ulaştığı takdirde kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir işin olmadığının en büyük kanıtının güçlü iş kadınları olduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Yeter ki eğitime erişim fırsatları tanınsın, finansal destekler sağlansın, tecrübe edinme yolu açılsın. Bu konudaki her türlü çabayı, gayreti ve özveriyi önemsiyorum. Bugün, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kadın istihdamının artırılması için yürütülen çalışmalarda, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve desteklenmesinin üzerinde önemle durmaktayız."

Bakanlığın sivil toplum, özel sektör ve sosyal taraflarla güçlü iş birliğinde çok önemli projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Selçuk, "Hükümet programlarımızda, temel politika dokümanlarımızda kadın istihdamının ve girişimciliğinin arttırılması için koyduğumuz hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Türk kadınını geleceğin güçlü iş insanları ve liderleri yapma yolunda attığımız önemli adımlardır." diye konuştu.

"Kızlarımız artık daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor" 
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletimizin her alandaki istikrarlı destekleriyle kız çocuklarımız ve genç kızlarımız artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor." dedi. 

Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için geldiği New York'ta Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (NEYAD) tarafından düzenlenen panele katıldı. 

Konuşmasında, "Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir öneme sahiptir." ifadesini kullanan Selçuk, Türkiye'de son 16 yılda kadının insan haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularında önemli yapısal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Selçuk, "Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli yansıması yasal alanda olmuştur. Özellikle anayasamızdaki düzenlemelerle kadın erkek fırsat eşitliği ilkesi en üst düzeyde benimsenmiştir." diye konuştu.

Kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinin ve eğitim fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Selçuk, son 16 yılda "Haydi Kızlar Okula", "Baba Beni Okula Gönder" ve "Kardelenler" gibi birçok projenin hayata geçirildiğini anlattı. 

Son yıllarda kız çocukların eğitim alma oranının ciddi bir şekilde arttığını belirten Bakan Selçuk, "Devletimizin her alandaki istikrarlı destekleriyle kız çocuklarımız ve genç kızlarımız artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor." dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde katılımının sağlanması için de birçok projenin hayata geçirildiğini kaydetti.