İNEGÖL BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Bursa Cumartesi 07 Aralık 2019 00:09

İnegöl Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Çalıştayı bugün Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

İnegöl Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleşti

İç kontrolde genel anlamda yönetim kontrolünün düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden oluşmadığı, belediyemizin iç kontrolün belirlenen standartlar çizgisinde oluşturularak faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması gerektiği üzerinde duruldu.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55. Maddesine göre her yıl kurumumuz tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Bu çalışmayı şeklen hazırlayıp bakanlığımıza göndermek yerine hazırlık sürecini daha nitelikli hale getirmek için Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığımız ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuz ile işbirliği içerisinde çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştaya daire müdürleri ve müdürlüklerin iç kontrol sorumluları katılım sağladılar. Çalıştay sürecinin koordinesinde Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zerrin Fırat, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özdemir’de yer aldılar.

ETKİN BİR İÇ KONTROL SİSTEMİ
Çalıştay hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban: “Etkin bir iç kontrol sistemi kurmak bizlerin sorumluluğumuzdadır. Bizler kurumsal kontrolümüzü ne kadar sistemli hale getirirsek vatandaşlarımıza o kadar nitelikli hizmet sağlamış olmaktayız. İç kontrol genel anlamda “Yönetim kontrolü “dür. Bu yüzden sadece düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden oluşmuyor. Belediyemizin iç kontrolün belirlenen standartlar çizgisinde oluşturularak faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması gerekiyor. Kurumumuzun bütün birimlerindeki mali ve mali olmayan her türlü faaliyet, karar ve işlemi iç kontrol standartları kapsamında irdeliyoruz. Kurumumuzun yasal ve idari yapısı ile personel ve mali durumu gibi kendine özgü koşulları tekrar ele alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

MEVCUT İŞLEYİŞİN GELİŞTİRİLMESİ
İç kontrolün sadece belediyeler için değil idari fonksiyona sahip tüm kurum ve kuruluşlar için önem arz ettiğini dile getiren Başkan Taban: “Bu sistem ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 2019-2020 çalıştayını yapıyoruz. Sürecin izleme noktasında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulacak. Eylem Planı’nda öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Eylem Planı her zaman revize edilebilecektir. Rehberde belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde organizasyon yapıları, idari kapasiteleri, çalışma yöntemleri ve benzeri özelliklerini dikkate alarak yürütülecektir. Çalıştayın amacı mevcut işleyişinin geliştirilmesi manası taşıyor. İç kontrolü daha güçlü kılan ve mevcut işleyişi geliştirmek adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR