KONKORDATODA İBRE TERSİNE DÖNDÜ; BAŞVURULAR AZALDI, ÇIKIŞLAR HIZLANDI

Ekonomi Çarşamba 24 Nisan 2019 08:00

Ekonomide yaşanan dengelenmenin etkileri, konkordatolu firmalarda da görülmeye başlandı. Konkordatodan çıkışlar hız kazandı, yeni konkordato müracaatları azaldı. 2019 yılının ilk çeyreğinde yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son çeyreğine göre 3'te 2 oranında azaldı (yeni başvurular 3'te 1'e düştü). Bankalarca konkordatolu firmaların kredilerinin yapılandırılması konusunda yürütülen heyet çalışmaları sayesinde yüzlerce firmanın kredileri yapılandırıldı, çok sayıda firmanın yapılandırma çalışmaları devam ediyor. 787 firma ve 8 milyarlık kredi paketi konkordatodan çıktı. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla sayıda firmanın konkordatodan çıkması bekleniyor.

Konkordatoda İbre Tersine Döndü;  Başvurular Azaldı, Çıkışlar Hızlandı

YeniBirlik Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinde görülen dalgalanmaların etkisiyle mali yapılarında bozulma yaşayan ve borçlarını ödemekte zorlanan şirketler konkordato ilan etmeye başlamıştı. Bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde konkordato süreci tersine döndü ve konkordatoda “dengelenme” süreci başladı. Yeni müracaatlar azaldı. Çıkışlarda ivmeli bir artış söz konusu.

Yeni Konkordato müracaatları hız kesti

En fazla konkordato müracaatı 2018 yılının son çeyreğinde yaşanmıştı. Ekonomik göstergelerdeki düzelme ve piyasalarda yaşanan dengelenme sürecinin etkisiyle yeni konkordato müracaatları hız kesti. 2019 yılının ilk 3 ayında yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son üç ayındaki müracaat sayısının 3’te birine indi. Bu aylar ayrıca, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde konkordatodan çıkışların hızlandığı bir dönem oldu. Yeni başvuruların azalması ve çıkışların artmasıyla konkordatolu firma sayısında da gerileme görülmeye başlandı. Önümüzdeki aylarda yeni müracacatların azalması ve çıkışların hızlanmasıyla konkordatolu firma sayısında önemli düşüşlerin yaşanması bekleniyor. (NOT-Aylara Göre Konkordato Müracaatları: Ekim 2018-457, Kasım 2018-483, Aralık 2018-326, Ocak 2019-167, Şubat 2019-165, Mart 2019-97, 12 Nisan 2019- 40)

Bankaların Heyet Çalışmaları Meyvelerini Vermeye Başladı

2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından her gün 5-6 firma ile müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyiniyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Konkordato heyet çalışmaları sayesinde, borçlu firmaların alacaklı bankalar ile tek masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlanmıştı.

Sürece diğer bankalar da katkı sağlamaya başladı

Şubat ayı itibarıyla 7 büyük bankaya ilave olarak diğer bankalar da müzakerelere katılmaya başladı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlaması, borçlu firmalara sunulan çözümleri hızlandırdı, kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı.
Bankalarca yürütülen heyet çalışmalarıyla bugüne kadar yüzlerce firma ile görüşülerek müzakereler yapıldı. Mali zorluk yaşamakla birlikte, süreci suiistimal etmeyen, uygun koşullarda borçlarını ödemek niyetinde olan yüzlerce firma ile anlaşma sağlandı, kredileri mali durumlarına uygun biçimde yapılandırıldı.

787 Firma Konkordatodan Çıktı

Heyet görüşmeleri sayesinde tüm banka borçlarını tek seferde, mali durumlarına uygun olarak yapılandıran firmalar, piyasa alacaklılarıyla da anlaşmaya vararak konkordatodan çıkmaya başladı. Kredi yapılandırmalarında sağlanan hız ve etkinlik, rakamlara da olumlu yansıdı. Konkordato sürecinden çıkan firma sayısı 787’e ulaştı. Bu firmaların bankalara olan 8 Milyar TL’lik kredi borcu konkordato kapsamından çıkmış oldu. (Konkordatodan çıkanlar arasında kendi sektörlerinde önemli firmalar da bulunuyor. Nuhoğlu İnşaat A.Ş., Ömür Çelik A.Ş., ABC Uluslararası Transport A.Ş., CW Enerji Mühendislik A.Ş., Günaydınlar Lojistik Ltd. Şti, Gilan Mücevherat A.Ş., Taha Kargo Dış Ticaret A.Ş., Delta Makine Yapım Sanayi A.Ş. gibi sektörün bilinen çok sayıda önemli firması bankalar ve diğer alacaklılarıyla anlaşarak konkordatodan feragat etti.) Çok sayıda firma ise bankalarla anlaşmaya vardı, konkordatodan çıkmak için gün sayıyor.
Sektör temsilcilerince, kredi yapılandırma çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiği, önümüzdeki birkaç ay içerisinde konkordatodan çıkan firma sayısının 1.000’i aşacağı ve yaklaşık 15 Milyar TL’lik kredi paketinin konkordato kapsamından çıkarılmış olacağı öngörülmektedir.

Bankaların Konkordatolu Firmalara Bakış Açısı Değişti

Sektör temsilcileri, bankaların kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara bakış açısının son dönemde çok büyük değişim gösterdiğini vurguluyor. Önceden kredi borçlarını yapılandırmakta ve bankalarla anlaşmakta zorluk yaşayan firmalara, bugün bizzat bankalarca çözüm önerileriyle gelindiği, firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketlerinin bankalarca sunulduğu görülüyor.
Bankaların yaklaşımında görülen değişiklik sayesinde, hem yeni konkordato müracaatlarının büyük düşüş gösterdiği, hem de konkordatodan çıkışların hızlandığı görülüyor. Kredi borçlarını kolayca yapılandıran firmalar, ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve geleceğe dönük olumlu beklentilerin de etkisiyle konkordato yolunu tercih etmiyor. Böylelikle firmalar piyasada ticari itibar kaybı yaşamıyor, kredibilitelerini koruyor ve ticari faaliyetlerini güvenle sürdürüyor. Bankaların, mali zorluk yaşayan firmalara yönelik sergiledikleri çözüm odaklı yaklaşımın, önümüzdeki dönemde yeni konkordato müracaatlarını daha da azaltacağı ve konkordatodan çıkışları ivmelenerek artıracağı bekleniyor.