Kurban_bayrm

'KÖRFEZ KİRLİLİĞİ GEÇİCİ ÇALIŞMA GRUBU' ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Türkiye Cuma 15 Kasım 2019 09:30

Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan, Körfez Kirliliği Geçici Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurarak, körfez kirliliği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

'Körfez Kirliliği Geçici Çalışma Grubu' Çalışmalara Başlıyor

Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan, verdiği basın açıklamasında körfez kirliliği ile ilgili bilgi vererek, Körfez Kirliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan Körfez Kirliliği Geçici Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Fethiye Körfezi ve kıyılarında geçtiğimiz aylarda yaşanan sorunların doğru tespit edilmesi ve kalıcı çözümler üretebilmesi amacıyla, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve konunun uzmanlarının bir araya geldiği bir çalışma grubu oluşturulmasını sağlayacak. Bu süreçte Fethiye Kent Konseyinin bileşeni olan TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi Fethiye Temsilciliği, Göcek Yat Kulübü Spor Derneği Başkanlığı, Göcek Kültür ve Turizm Derneği, TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, FETDER Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği körfezle ilgili tespit edilen sorunları özetlemiş ve Fethiye Kent Konseyinin konuyla ilgili inisiyatif alması konusunda talep etmişlerdi.

Toplantının amacının Fethiye Körfezi ve kıyılarında yetki ve sorumluluk sahibi tarafların buluşması ve sürece dair bir yol haritası çıkarmaları olduğunu vurgulayan Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan; “Katılımcılardan beklediğimiz, Fethiye Körfezi üzerindeki yetki ve sorumluluk alanlarını tanımlamaları ve sorumlu oldukları alanlarda bugüne kadar tespit edilmiş sorunlarını, nedenlerini ve çözümüne ilişkin projelerini paylaşmalarıdır.” dedi.

Toplantının sonunda, Fethiye Körfez Kirliliği Geçici Çalışma Grubu’nda aktif olarak çalışacak kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri belirlenerek, süreçlerin bu grupla birlikte şekillendirilmesi amaçlanıyor.