ŞİŞECAM, UN GLOBAL COMPACT İMZACISI OLDU

Ekonomi Cumartesi 25 Mart 2023 07:00

Şişecam, kurumsal sürdürülebilirlik endekslerinde kazanımlar sağlamaya yönelik fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını küresel boyutta güçlendirmeye devam edecek.

Şişecam, UN Global Compact imzacısı oldu

Şişecam, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Sürdürülebilir Gelecek' kavramını en büyük önceliği olarak gören Şişecam, kurumsal sürdürülebilirlik endekslerinde kazanımlar sağlamaya yönelik fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını küresel boyutta güçlendirmeye devam edecek.

Tüm yatırım kararlarını, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarını sosyal ve çevresel etkileri gözeterek planlayan ve yürüten Şişecam’ın sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gönüllülük esasıyla benimsediği UN Global Compact, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını bir zorunluluk değil, önemli bir sorumluluk olarak ele alan Şişecam, platformun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarını bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında entegre atık yönetimi, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi anlayışıyla kaynakların yönetilmesi çalışmalarına hız veren Şişecam, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi 'CareforNext'i, gezegeni koruyan, toplumu güçlendiren ve yaşamı dönüştüren odakları doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyor.

 

 

 

ABONE OL