SU YAPILARI KORUNURKEN DİĞER CANLILAR DA GÖZETİLECEK

Teknoloji Perşembe 07 Kasım 2019 14:09

Koruyucu güvenlik tedbirleri, her bir su yapısının özel şartlarıyla çevresel, sosyal ve ekonomik koşulları, diğer canlıların suya erişim hakları göz önünde bulundurularak alınacak.

Su yapıları korunurken diğer canlılar da gözetilecek

Su kaynaklarından faydalanmak ve zararlarını önlemek maksadıyla yapılan tesislerle depolama alanlarına ilişkin alınacak koruyucu güvenlik tedbirleri, her bir su yapısının özel şartlarıyla çevresel, sosyal ve ekonomik koşulları, diğer canlıların suya erişim hakları göz önünde bulundurularak hayata geçirilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, su yapılarıyla etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile bu yapılarla ilgili yerine getirilecek hizmetler kapsamında alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, su kaynaklarından faydalanmak ve zararlarını önlemek maksadıyla yapılan her türlü yapı, bunların tamamlayıcı tesisleri ve depolama alanları olan su yapıları, koruyucu güvenlik tedbirlerini içerecek şekilde tasarlanacak, projesine uygun inşa edilecek ve işletilecek.

Canlıların suya erişim hakkı engellenmeyecek

Su yapılarına ait etüt, plan, proje ve rapor gibi belgelerde, işletme sonrası da dikkate alınarak muhtemel tehlikeler, sebep olabileceği kaza ve kayıplarla bunlara karşı alınacak koruyucu güvenlik tedbirleri belirtilecek.

Koruyucu güvenlik tedbirleri, her bir su yapısının kendi özel şartlarıyla çevresel, sosyal ve ekonomik koşulları, diğer canlıların suya erişim hakları göz önünde bulundurularak alınacak.

Canlıların suya erişim hakkının engellenebileceği, getirebileceği ekonomik maliyetin büyüklüğü ve taşkın kontrolü tesislerinde daha büyük risklerin yaşanabileceği dikkate alınarak, su yapıları ve depolama alanlarının çevresinin tamamı, tel çit, bariyer, korkuluk ve benzeri yapısal koruyucu güvenlik tedbirleriyle çevrilemeyecek.

Su yapılarında alınan koruyucu güvenlik tedbirleri uygulama rehberinde belirtilen hükümler çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilecek. Kaza ve kayıplar, meydana gelen zararlar, bunlara ilişkin idari ve adli süreçler ve sonuçları iş bazında raporlanacak.

Güvenlik tedbirleri yılda 3 kez kontrol edilecek

Koruma alanlarındaki kara ve demir yollarında koruyucu güvenlik tedbirleri sorumlu idarelerce alınacak.

Yerel yönetimler, koruma alanlarında ikamet eden, faaliyette bulunan, mülkiyet veya sınırlı ayni hak sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarını, su yapılarından kaynaklanabilecek tehlikeler, bunların sebep olabileceği kaza ve kayıplarla zarara maruz kalmamak için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirip uyaracak.

Su yapılarında alınan koruyucu güvenlik tedbirleri, DSİ Bölge Müdürlüğü veya işletenlerce mart, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere her yıl 3 defa kontrol edilecek.