'TARIM BANKACILIĞININ ÖNCÜSÜYÜZ'

Ekonomi Salı 14 Mayıs 2019 03:00

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak Tarım bankacılığı kosundaki faaliyetlerini YeniBirlik'e anlattı.

'Tarım bankacılığının öncüsüyüz'

• Tarım bankacılığı konusunda sektör ve bankanız açısından genel bir değerlendirme yapar mısınız? 

Tarım Bankacılığı ve genel olarak tarım sektörüne sağlanan finansman çözümleri her geçen yıl finans kurumları nezdinde önemi artan ve ürün çeşitliliği genişleyen bir alan. 

Bunda tarım sektörünün önemine dair farkındalığın artması kadar sektörün her yıl finansman ihtiyacının artması, daha çok üreticinin bankacılık sektörü ile tanışması, artan rekabet koşulları ile finansman maliyetinin ve ürün gamının uygun hale gelmesi de etkili faktörler. 

Bu nedenlere de bağlı olarak DenizBank olarak özel bankalar arasında tarım bankacılığının bayraktarlığını yapmaktan dolayı kıvançlıyız. 12 bin yılı aşkın bir süredir bu topraklarda sürdürülen bir faaliyet tarım; bugün farklı sektörlerde çalışan birçok yurttaşımızın ailesinde, atalarında, genlerinde tarımın izi var. Ülkemizin dış ticaret konusunda umutlu olması gereken, büyük potansiyele sahip bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörde taş üstüne bir taş daha koyan tüm paydaşların varlığı bizim için mutluluk kaynağı, işimizi yaparken de bu duygusal yoğunluğumuzu mesleğimize ilave ederek yapmaya çalışıyoruz. 

• Tarım kredileri 100 milyar TL’ye ulaştı. Sektör toplamında yılsonunda hacmin nereye gelebileceğini hesaplıyorsunuz? 

Yaklaşık % 10 civarında bir büyüme ile 110 Milyar TL civarında bir büyüklüğe erişmesini öngörüyoruz. 2018 yılında yaşanan konjonktürel dalgalanmalar bertaraf edildi, 2019 yılının tarım sektöründe olumlu bir yıl olacağını ifade edebiliriz. 

• Tarım bankacılığına ilişkin genel beklentilerinizi paylaşır mısınız? 

Giderek daha çok kurumun dahil olacağı, giderek daha çok üreticimizin regüle edilmiş piyasalardan kendisine en uygun finansman aracını kullanarak işini büyüteceği bir sektör hayal ediyoruz. 

Bu açıdan bakıldığında çiftçimizin finansal okuryazarlığının artması, kooperatifleşmenin hızlanması ve mevcut kooperatiflerin etkisinin artırılması, teknolojik dönüşümün ivme kazanması ile tarım sektörü  tek başına ülkemizin cari açığını ciddi oranlarda azaltabilecek potansiyelini kullanabilecek hale gelecektir. Bizler de hem kurum olarak hem sektörün tüm paydaşları olarak bu potansiyeli açığa çıkarabilecek ekonomik ve sosyal unsurları harekete geçirmek için sürekli çalışıyoruz. 

• Bankanızın tarım bankacılığı konusunda aldığı mesafe ve tarım bankacılığı vizyonunuz ve çiftçiye verdiğiniz hizmetler konusunda bilgi verir misiniz?

Bankamız açısından bakıldığında tarım bankacılığı büyük bir başarı hikayesi. 2003 yılında 3 kişilik bir ekiple başlayan serüvenimizde bugün tarıma hizmet veren 1000 kişilik bir ekibe ulaştık. Yurt çapında 400’e yakın şubede 1,2 milyona yakın üreticimize hizmet veriyoruz. 

Çalışanlarımız ziraat mühendisleri ya da çiftçi ailelerin çocuklarından oluşuyor, yerel işgücünü istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Bu açıdan bakıldığında beşeri sermayeye yapılan yatırımla kırsalda istihdamı artırıcı bir faaliyet yürüttüğümüz söylenebilir. 

Sadece 16 yılda tarımın lider özel bankası olabilmemizin ardında işin bu denli içinde olabilmemizin katkısı yadsınamaz. Hem yerelde çok iyi organize olmuş hem bölge müdürlüklerinde ve Genel Müdürlükte işin her boyutunu ayrı ayrı ele alan ekiplerimiz sayesinde bugün 300 üzerinde zirai ürüne finansman desteği sağlıyor, tüm hayvancılık türleri için ayrı bankacılık ürünleri sunuyoruz. Üreticimizin sadece finansman sağladığı kurum değil, işiyle ilgili destek aldığı danışmanıyız aynı zamanda. Bu görevin de bilinciyle çiftçimizin işlerini daha verimli hale getirmesi ve çiftçiliğin nesiller boyunca sürdürülebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 

•  Bankanızın önümüzdeki dönem için tarım bankacılığındaki büyüme hedefleri nelerdir? Kaç ürünü, kaç çiftçiyi kredilendirdiniz? Büyüme oranlarınız ne oldu? Paketleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz 

DenizBank olarak 16 senedir hizmet verdiğimiz tarım sektöründe toplam kredi hacmimiz 13 Milyar TL üzerindeyken bugüne kadar kapanan kredileri de dahil ettiğimizde sektöre 35 Milyar TL tutarında kredi sağladık. 1 birim kredinin tarım üretiminde çıktı olarak karşılığı 2,6 birim kadar, yani tarıma harcanan her 1 Lira 2,6 Lira kadar bir tarımsal çıktı yaratıyor. Bu açıdan bakıldığında 90 Milyar TL üzerinde bir üretime katkı sağladığımızı ifade edebiliriz. 

2018 yılında %10’un üzerinde büyüme ile tarım sektöründe özel bankaların lokomotifi olmaya devam ettik ve sektörün büyümesine katkıda bulunduk.  2019 yılında da aynı katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.

Tarımsal girdilerin temini için vadesi 1 yıl süreli olan işletme kredileri ve tarım yatırımlarının devamı için vadesi 7 seneyi bulabilen yatırım kredileri ile sektördeki işlerin devamı için de sektördeki işlerin daha verimli hale getirilmesi için de kredi ürünleri sunuyoruz. Yanısıra, sigorta ürünleri, ödeme sistemi ürünleri, sözleşmeli üretim destekleri ile finansman çözümlerini çeşitlendiriyoruz. Tarıma özel ilk kart olan Üretici Kart çiftçimizin yıl içindeki tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayan ve ödemeleri hasat sonrasına kadar erteleyen özel bir ürün, bugün her üç çiftçiden birinin cebinde Üretici Kart mevcut. 

• Tarım bankacılığına yönelik kart ürününüz var mı? Varsa büyüklüğü nereye geldi?

Sektörün ilk finansal inovasyonu olan Üretici Kart bugün 580 bin üreticimizin cebinde. Alışveriş tarafında sadece tarımsal girdi satın alımında kullanılmasına olanak veren, yıl boyunca çiftçimizin tüm ihtiyaçları için kullanılabilen ancak geri ödemesi yılda bir kez hasat vadesinde olan Üretici Kart gelir elde etme dönemi diğer meslek gruplarına göre farklı olan çiftçilerimiz için biçilmiş kaftan. 

16 bin üzerinde tarımsal girdi satan işyeri ağı ve sektöre girdi sağlayan birçok büyük firma ile yapılan işbirlikleri ile Üretici Kart gübre, mazot, enerji, sulama, ilaç, tohum başta olmak üzere her türlü tarımsal ihtiyaçta öncelikle başvurulan finansal enstrüman. 5 aya varan faizsiz dönem avantajları, anlık indirimler ve diğer tüm kampanyaları ile çiftçimizin gözdesi olan Üretici Kart 2018 yılı içinde 6,8  Milyar TL tutarında bir ciroya ulaştı. 2019 yılı ilk 4 ay ciromuz ise 2 Milyar TL. Bu anlamda bakıldığında hem üretici tarafında hem işyeri tarafında çok ciddi bir likidite aracından bahsettiğimizi ifade edebiliriz. 

• Tarım bankacılığında yeni çıkartacağız ürün var mı? Varsa kısaca bilgi verir misiniz?

Hem yeni ürünlerle hem finansal olmayan danışmanlık çözümlerimiz ile hem de süreç iyileştirmeleri ile çiftçimize hak ettikleri kaliteli, hızlı ve formalitesiz ürün ve hizmetleri sağlamaya özen gösteriyoruz. 

Çok yakın zamanda çıkardığımız Çiftçi Aylık Destek Kredisi ile çiftçilerimize aylık ihtiyaçlarında kullanabilecekleri yeni bir ürün tasarladık. “Her üretici aynı zamanda bir tüketicidir” anlayışı ile çıkardığımız bu ürün yardımıyla üreticilerimiz kullandıkları krediyi aylık tutarlara bölünmüş olarak hesaplarında her ay görüyorlar. Böylelikle senede bir gelir elde eden üreticilerimiz ellerine geçen toplu parayla her ay oluşan ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Mutfak masrafı, faturalar, evin tüm gereksinimleri gibi temel ihtiyaçları karşıladıkları bu kaynağın geri ödemesi ise yine hasat sonrasında. 

Sadece finansman çözümleri ile değil, finansal olmayan ürünlerimizle de çiftçimizin yanındayız. Tarım sektöründe teknolojik dönüşüm ve dijital entegrasyonun en büyük destekçilerinden biriyiz. Üreticilerimize dijital kanallar aracılığı ile danışmanlık hizmeti sunmak üzere tasarladığımız Deniz’den Toprağa dijital platformu 100 bin üzerinde takipçisi bulunan Facebook sayfası ve 150 binden fazla sayıda indirilen mobil uygulaması ile tarım sektörünün en çok takip edilen kanalları haline geldi. 

Bu platform aracılığı ile üreticilerimize anlık, sorgulanabilir ve sektörel bilgiler sağlarken işlerini daha iyi takip etmelerini sağlayan hava durumu, haberler, hibe destek hesaplamaları gibi konularda da yardımcı oluyoruz. 

Uygulamamız içerisinde yer alan Mühendise Sor menüsü üzerinden bugüne kadar 10 bin üzerinde soru aldık, ziraat mühendislerimiz aracılığı ile tüm soru ve sorunlarında çiftçimize eksiksiz yardımcı olduk. 

Bu platformun tüm amacı tarlalarda, bahçelerde, işletmelerde maliyetleri azaltacak, verimi artıracak önerileri ve bilgilendirmeleri çiftçilerimize ulaştırmak.