TrkcllMasthead

TÜRKİYE AFETLERE HAZIRLIK YILI'NA GİRİYOR

Güncel Perşembe 11 Temmuz 2019 13:10

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen Afetlere Hazırlık Yılı başlıyor. 'Afetlere Hazırlık Yılı', afet yönetimine bireyleri ve STK'ları tam anlamıyla dâhil eden 'AFAD Gönüllülük Sistemi' ve 'AFAD Akreditasyon Sistemi' ile birlikte geliyor.  Üç büyük projenin ve üç önemli çalışmanın kamuoyu ile ilk kez paylaşılacağı program, 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da AFAD Başkanlığı'nda kamuoyuna tanıtılacak.

TÜRKİYE AFETLERE HAZIRLIK YILI'NA GİRİYOR

AFAD, toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için insana temas eden projeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Altı yıldır yürüttüğü ‘Afete Hazır Türkiye Projesi ile büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan 12 milyona yakın kişiye ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi’ veren AFAD, toplumda afete hazır olma yaklaşımını yerleştirecek bir dönem başlatıyor. Afete Hazırlık Yılı, afete hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen bir süreci işaret ediyor. İnsanlara, ‘#AfetlereHazırOl’ çağrısının yapılacağı programla, 12 ay boyunca çok sayıda faaliyet ile etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AFAD Gönüllülük ve Akreditasyon Sistemleri Kamuoyu İle Buluşuyor

Afetlere Hazırlık Yılı’nın, İçişleri Bakanı tarafından kamuoyuna duyurulacağı programda, bireyleri ve STK’ları doğrudan ilgilendiren iki sistem de ilk kez paylaşılacak. Paylaşılacak sistemlerden ilki, afet ve acil durum gönüllülerinin eğitimi ve desteklenmesi amacıyla geliştirilen “AFAD Gönüllülük Sistemi” olacak. Afet ve acil durumlarda görev alacak birey ve ekiplerin faaliyet alanları ile düzeylerine göre yetkilendirilmesini sağlayacak “AFAD Akreditasyon Sistemi” ise paylaşılacak ikinci sistem olarak programda kendine yer bulacak.

Üç Önemli Çalışmanın ise Ayrıntıları Açıklanıyor

Program kapsamında, üç çalışmanın ise ayrıntıları açıklanacak. Bu çalışmalardan birincisi, kamu kurumları, belediyeler, özel sektör kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve medya kuruluşlarının afet yönetimine etkin bir şekilde katılımını sağlaması amaçlanan Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu olacak. Detaylarının öğrenileceği ikinci çalışma, afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan Afet Risk Azaltma Sistemi olarak programda yer alacak. Hazırlık faaliyetlerinin yerinde izlenmesine yönelik yapılacak AFAD Tatbikatları ise ayrıntıları paylaşılacak üçüncü çalışma olacak.