OnceHalk

YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 17,2 AZALDI

Ekonomi Salı 23 Mayıs 2017 11:22

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 15, yüzölçümü yüzde 17,2, değeri yüzde 3,6, daire sayısı yüzde 11,6 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ilk çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı...

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 15, yüzölçümü yüzde 17,2, değeri yüzde 3,6, daire sayısı yüzde 11,6 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ilk çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 15, yüzölçümü yüzde 17,2, değeri yüzde 3,6, daire sayısı yüzde 11,6 oranında azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 45 milyon metrekareiken; bunun 25,4 milyon metrekare’si konut, 10,0 milyon metrekare’si konut dışı ve 9,6 milyon metrekare’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 34,6 milyon metrekareile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekareile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 37,7 milyon metrekareile en büyük paya sahip oldu. Bunu 6,8 milyon metrekareile devlet sektörü ve 592 bin metrekareile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 228 bin 918 dairenin 210 bin 881’i özel sektör, 16 bin 458’i devlet sektörü ve bin 579’u yapı kooperatifleri tarafından alındı

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 9,3 milyon metrekareile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 4,7 milyon metrekareile Ankara, 2,2 milyon metrekareile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Bayburt ve Bitlis oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 53 bin 554 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 16 bin 352 adet ile Ankara ve 14 bin 247 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Hakkari ve Bayburt oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 22,0 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 8,7, yüzölçümü yüzde 22,0, değeri yüzde 42,2, daire sayısı yüzde 17,9 oranında arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 39,3 milyon metrekareiken; bunun 22,1 milyon metrekare’si konut, 9,1 milyon metrekare’si konut dışı ve 8,1 milyon metrekare’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 28,7 milyon metrekareile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,6 milyon metrekareile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 32,5 milyon metrekareile en büyük paya sahip oldu. Bunu 5,8 milyon metrekareile devlet sektörü ve 979 bin metrekareile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 194 bin 36 dairenin 175 bin 7’si özel sektör, 14 bin 910’u devlet sektörü ve 4 bin 119’u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 7,9 milyon metrekareile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 4,0 milyon metrekareile Ankara, 2,3 milyon metrekareile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Gümüşhane ve Şırnak oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 44 bin 3 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 17 bin 336 adet ile Ankara ve 11 bin 557 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Bayburt, Hakkari ve Ağrı oldu.