Fon24_Sag

YERYÜZÜ DOKTORLARI "ÖLÜM KALIM MESELESİ" KAMPANYASINI BAŞLATTI

Sağlık Çarşamba 06 Haziran 2018 13:17

Bugüne kadar 50'ye yakın ülkede yardım faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, açlık sıkıntısından kaynaklı ölüm ve hastalıklara "Ölüm Kalım Meselesi" isimli kampanyası ile dikkat çekiyor

Yeryüzü Doktorları

Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre dünya üzerinde 815 milyon insan açlık sıkıntısı çekmektedir. Açlık ve yetersiz beslenme açısından en yüksek risk altında olanlar ise anneler ve çocuklardır. Sadece 29,3 milyon nüfuslu Yemen'de 17.8 milyon, Somali'de ise nüfusun yarısını oluşturan 6 milyon insan açlık sıkıntısı çekmektedir.

Yeryüzü Doktorları, bu insanların hayata tutunmalarını sağlamak için 2012 yılından bu yana, şiddetli açlığın yaşandığı Somali, Nijer, Yemen ve Suriye’de beslenme sağlığı çalışmaları gerçekleştirmektedir. Şu anda Yemen'de faaliyet göstermekte olan beslenme sağlığı merkezlerinde, uzmanlar gözetiminde özel terapotik tıbbi beslenme tedavisi sağlanmaktadır. Ayrıca hastalar yerinde ziyaret edilerek, beslenme tedavisine ihtiyacı olan çocuklar ve bebekler kliniğe yönlendirilmekte ve tedavileri boyunca düzenli takipleri yapılmaktadır.

Ölüm Kalım Meselesi

Dünya üzerinde yaşanan açlık sıkıntısına dair toplumsal farkındalığı arttırmak adına "Ölüm Kalım Meselesi" isimli kampanyasını duyuran Yeryüzü Doktorları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney “Sağlığın en önemli bileşenlerinden birinin yeterli beslenme olduğu ve bununla birlikte maalesef dünyada hala her gece aç yatan insanlar olduğu gerçeği, çalışmalarımızı beslenme sağlığına yoğunlaştırmamıza neden oldu. Yetersiz beslenme sebebi ile hastalık yaşayan kişilere yönelik olarak tedavi programları düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı da halkımızın destekleri ile yürütüyoruz. İnanıyoruz ki milletimizin cömertliği açlığın en iyi hissedildiği bugünlerde daha yoğun olacak ve yardımlar açlıkla mücadele eden insanlara ulaşacak." sözleriyle konuyu değerlendirdi.