Fon24_Sag
GÜNÜN AYETİ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (Enâm 6/162)