"BİR CAN VAR CANINDA O CANI ARA…"

Mehtap DEMİR 08 Ağu 2021

"Bir can var canında o canı ara…"

Bir arayış içerisindeyiz,

Benliğimizi arıyoruz. 

Kalıpların içinde dönüp dururken “modern esir” olduğumuzu da kabulleniyoruz.

Bilmeliyiz ki 

"Bir can var canında o canı ara…"

 İşte o canı bulunca belki de

Kırmayacağız,

Kaçmayacağız, dönmeyeceğiz,

Eğilmeyeceğiz, ezmeyeceğiz,

Saldırmayacağız, kandırmayacağız,

Korkmayacağız…    

Anadolu irfanının mimarıdır Hacı Bektaş-ı Veli…

O demiştir bu güzel sözü…

 "Bir can var canında o canı ara…"

Derken,

bu topraklara sonsuz emekle,

yılmadan usanmadan hoşgörü tohumları ekmiştir…

Ve bakalım nasıl işaret etmiştir ki

İnsan kimdir, ne için vardır?

***

Hacı Bektaş insanların dört grup olduğuna işaret eder…

Abid,

Zâhid,

Arif

ve Muhib…  

 

“Abid”

Büyük zat diye isimlendirdiği Abidler kendilerini tam olgunluğa eriştirememişlerdir…

Birbirlerini çabuk kırarlar.

Faziletleri vardır ancak kibirli ve kıskançtırlar…

Düşman olma potansiyelleri yüksektir.

***

“Zâhid”

Zahidlerin aslı ateştir…

Gece gündüz ibadet ederler,

Korku ve umut arasında gider gelirler…

Nereden gelip nereye gittiklerini ise bilmezler…

Der ki,

Bu insanlar bulundukları makamlara kendi gayretleri ile gelmişlerdir…

***

 “Arif”

Ariflerin aslını suya benzetir…

İçlerinde ne kötülük vardır, ne de kirlilik.

Dünya ve ahiret endişesinden uzaklaşmış

derin derin Allah’ı düşünerek, manevi mertebelerinin yükselmesini beklerler

***

“Muhip”

Hakikat kavimleridir…

Sözlerinin hakikatini, insanın kendi içinde olduğunu bilirler.

Başka yerde aranmaması gerektiğini düşünürler.

 

Nedir Hacı Bektaş Veli?

"Eskiyi terk,

cahile ölüm, arife ise doğumdur."

-Yenilikçidir Hacı Bektaş Veli

"Ayağa kalkarsan, hizmet amacıyla kalk

Eğer konuşacaksan, hikmet ile konuş.

Ve oturacağın zaman, saygıyla otur."

-Saygı ve alçakgönüllülüktür Hacı Bektaş Veli

 

"Geçmiş zamanın zararına yanmak, eldeki zamanı da yitirmektir."

-Canlılıktır, Hacı Bektaş Veli

"Mertebe ve makam yoktur, dostun gönlünden başka"

-Dosttur Hacı Bektaş Veli

"Bilim evrenin bütün değerlerinin üstündedir ve ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır."

-İlimdir, Hacı Bektaş Veli

"Şeriatte: Bu şenindir, bu benim; Tarikatta: Hem şenindir, hem benim; Hakikatta: Ne senindir, ne benim."

-Tamahkar değildir, Hacı Bektaş Veli

Bilmem anlatabildim mi?