Mobil Masthead


"BUL BENİ"

Sanatını insan-doğa ilişkileri üzerine yoğunlaştıran İsmet Değirmenci, "Bul Beni" sergisinde ada metaforlarıyla sorguladığı yaşamı; kendini bulma, uzaklaşma, yeni bir yer ve yaratma kavramları üzerinden ele alarak içinde bulunduğumuz distopik düzene karşı bir ütopya olarak yeniden oluşturuyor.

Sanatını insan-doğa ilişkileri üzerine yoğunlaştıran İsmet Değirmenci, “Bul Beni” sergisinde ada metaforlarıyla sorguladığı yaşamı; kendini bulma, uzaklaşma, yeni bir yer ve yaratma kavramları üzerinden ele alarak içinde bulunduğumuz distopik düzene karşı bir ütopya olarak yeniden oluşturuyor. 16. Yüzyılda dünya keşiflerine katılan haritacı ressamların uzun yolculukları boyunca sevgilileri için çizdikleri “olmayan” adalar gibi, sanatçı da kendi düş adalarını çiziyor.

Önceki sergilerinde olduğu gibi “Bul Beni”de de insanın yaşamsal döngüsü içinde hem kendisinin hem de bütünün parçalarıyla sürekli bir devinim içinde olduğu düşüncesine yoğunlaşan İsmet Değirmenci, akış, oluş ve yürüyüş felsefesinden hareketle her seferinde yeni malzemeler aracılığıyla doğada olma halini, doğayla uyumlu ve barışçıl bir deneyimi sanatseverlerle paylaşıyor. Serginin bir bölümünde Değirmenci’nin, Alain de Botton’ın Romantik Hareket ve Nikos Temelis’in Arayış kitaplarının sayfalarına çizdiği ada resimleri yer alıyor. Diğer bölümde ise izleyicileri, sanatçının kağıt üzerine çini mürekkebi kullanarak yaptığı “yalnızlık haritaları” resimleri ve pişmiş topraktan oluşan “Göç Portreleri” başlıklı büst serisi bekliyor. Sergi için hazırlanan katalogda ise Emre Zeytinoğlu’nun yazısı yer alıyor. “Bul Beni”, 16 Kasım – 10 Aralık 2023 tarihlerinde Salı-cumartesi günleri 10.00 – 19.00; Pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart’ta ziyaret edilebilir. 

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NASIL OLUNUR?

Fenomen, kelime anlamı olarak olay ya da görüngü anlamına gelmektedir. Felsefi bir kavram olarak ele alındığında ise fenomen; somut olan olguları, nesneleri ve olayları açıklamak için kullanılır. Bazı felsefi düşünürler fenomen sözcüğünü duyularla algılanabilen gerçeklik olarak tanımlarken bazıları ise nesnelerin özü olduğunu savunmuştur.

Günümüzde fenomen, sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesi olan ve geniş bir etkileşim alanına sahip olan bireyleri veya grupları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir fenomen, çevredeki insanlardan daha ön planda yer alarak ilgi toplar ve takipçileri tarafından büyük bir ilgi görür. Fenomenlerin izleyicilerinden gördüğü ilgi, onların önerilerine ve düşüncelerine büyük önem vermesine neden olur.

Fenomen genellikle sosyal medya platformlarında içerik üretimi yaparak büyük bir takipçi kitlesi toplayan ve bu takipçilerle etkileşimde bulunan bireylerdir. Fenomenler; güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride içerik üretebilirler. Özellikle YouTube, Instagram, TikTok gibi platformlarda video, fotoğraf, hikaye ve yazılı içerikler paylaşarak kendilerine özgü bir tarz oluştururlar.

Fenomenler, içeriklerini izleyicileriyle paylaşarak bir bağ kurarlar. Bu izleyiciler; fenomenlerin hayat tarzı, deneyimleri veya uzmanlık alanlarıyla ilgilenirler. Fenomenler, büyük bir takipçi kitlesine ulaştıklarında sponsorluk anlaşmaları, reklam kampanyaları ve ürün tanıtımları gibi iş birlikleri yaparak gelir elde edebilirler. Ayrıca ilerleyen süreçlerde kendi markalarını oluşturabilirler ve ürün veya hizmet satışı da yapabilirler.

Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi sayesinde geleceğinize yön verin!

Sosyal medyada etki yaratacak içeriklere sahip olmak

İnsanların ilgisini çekecek içerikler üretmek

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak

Yaratıcı düşünmek

Sosyal medyaya ilgi duymak

Fenomen olmak için belirli bir eğitim ve yaş kriteri bulunmamaktadır. Sosyal medyayı kullanan ya da sosyal medyada kendisiyle ilgili bir içerik yayımlanmış olan herkes fenomen olma şansına sahiptir. Ancak iyi bir fenomen olmak ve bu işi profesyonel olarak yapmak için Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler Bölümü gibi çeşitli bölümlerden mezun olmak önemlidir.

GÜNÜN SÖZÜ: BAMBAŞKA BİRİ