Fon24_Sag


BURUN ESTETİĞİ OPERASYONU

En sık yapılan estetik ameliyattır.

Genelikle solunum problemi tedavilerinde içeren genel anestezi altında yapılan mevcut burun şeklinin tamamen değişebildiği ameliyatlardır.

Burun operasyonlarında;

* Orta hatta eğrilik ve “konka” büyümesi denilen solunum sıkıntısı yapan bozukluklar olup/olmamasına,
* Burun sırtında kemik fazlalık-eğrilik olup/olmamasına,
* Burun ucunda düzensizlik(asimetri) olup/olmamasına göre
anestezi şekli ve operasyon kesi yeri değişir.

Ameliyat sonrasında sadece burun sırtında plastik atel ve bandaj bulunur, ama burun ucu değişikliği yapılan operasyonlarda plastik atel kullanılmaz.
- Hastalarda morluk olmaz.
- Tampon konulmaz.
Yüzdeki değişiklikler ortalama 1., 3. ve 6. aylarda ve 1. yılda periyodik olarak kaybolur.

Ama çoğunlukla ihtiyaç duyduğumuz özellikle geceleri nefes alamama şikayetidir.
Hava yaşam kaynağımız. Burun ise bu yaşam kaynağının devamlılığı için çok önemli bir organdır.

Sağlıklı bir solunum fonksiyonu ve sağlıklı bir vücut için burundan soluk alıp vermek esastır. Burun sadece havanın girip çıktığı bir organ değildir. Burun nefes alıp verme sonrasında havayı nemlendirir, ısıtır, sesimizin bize özgü olmasını sağlar, kulağımızı havalandırır, koku almamızı sağlar. Özellikle ülkemiz insanının burun yapısının kemikli olması ve insanların bir çoğunda allerjik hastalıkların sık olması nedeniyle burun tıkanıklığı şikayeti en sık rastladığımız şikayetlerden birisidir. Uzun süren burun tıkanıklığı hastalarında bu problem çözülmediği takdirde çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Kısaca burun tıkanıklığı hastanın hayat kalitesini ciddi şekilde bozar ve zamanında müdahale edilmediği taktirde ileri sağlık problemlerine sebebiyet verebilir.
Burun kemiğinde kayma (Deviasyon) olması, alt burun etlerinin, geniz eti, burun içi polipleri, burun çatısında daralma (valv daralması) nefes alamama problemlerinin sebepleridir. Herbiri veya birkaçı birliktelik göstererek burun tıkanıklığına sebep olur.
Burun tıkanıklığı olan hasta; devamlı ağız solunumu yapmak zorunda kalır; sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonları olur ve müzminleşmiş farenjit gelişir. Horlama ve uyku bozuklukları gelişir. Akciğer ve Kalp problemlerini ağırlaştırır. Sabahları ağız kuruluğu gelişir. Cinsel fonksiyon bozuklukları olur. Psikolojik sorunlar gelişmesine yatkınlık olur. Bu hastalar özellikle sinirli olduklarından yakınırlar. Ses kalitesi bozulur ve burundan konuşma gelişir. Çocuklarda geceleri altını ıslatma problemleri olabilir.
Görüldüğü gibi burun tıkanıklıkları insanın hayat kalitesini ciddi oranda bozmaktadır.