SGK2
SGK2


DİJİTAL EĞİTİM

Yusuf DİNÇ 19 May 2020

Eğitimin dijitalleşmesi ise önümüzdeki dönemde gündemi daha yoğun meşgul edecektir.

Birçok insan şehirlerde yaşamayı bir mecburiyet olarak görür. Bu mecburiyetin gerekçesi olarak çoklarının düşündüğü gibi istihdam olanakları ön plana çıkmaz. Yahut gerekçelendirirken insanlar bu güçlü gerekçeyi makyajlar. Çünkü belki de şehre göçtüğü yerde de işi gücü veya uğraşı olduğu içindir bilinmez ama şehirde olmayı insanlar bir sorumluluk olarak sunarlar. Gerekçeyi de sorumlu birey rolü üzerine kurarlar ve çocukların eğitimi meselesi çoğu zaman asıl belirleyici olarak sunulur. Tabi bunun arkasından sağlık hizmetlerinden tutun da markete erişime kadar onlarca değişken akar gelir ki bunların çoğu fevkalade yatırımlarla artık bir argüman olmaktan çıkmıştır. En son kala kala doğalgaz meselesine kalmıştır birçok şehirli ailenin çocukların eğitimi dışındaki gerekçesi ki yakın zamanda köylere kadar doğalgaz ulaşmaya başlamıştır.

Peki, çocukların eğitimi meselesi insanların mobilitesini gerçekten engellemekte midir? Seyahat kısıtlamaları ve uzaktan eğitim sonucu doğuran tedbirler bu konuda farklı düşünceler gelişmesine aracılık etmiş olabilir. Esasen insanların bir bölümü bu tür zamanlar için tonlarca liralık ya da dolarlık yatırımlar yapmış ve apartman dairelerini terk ederek buralara ulaşmaları kısıtlanmıştır ki bu durum hayli can sıkıcı kabul edilebilir. Fakat kısıtlamalar insanlarda şehirden gitme isteğini bastırmamıştır çünkü okullar dijitalleşmiştir ve bunun gitme teşviki, kısıtlamaların kalma mecburiyetini aşacak güçtedir.

Eğitimin dijitalleşmesi ise önümüzdeki dönemde gündemi daha yoğun meşgul edecektir. Dijitalleşen dünya hızlanmaktadır ve adaptasyon için süreler etkin kullanılmalıdır. Bu bakımdan dönemlik olarak fiziki-dijital biçiminde karma eğitim uygulamalarının çok yakında küresel bir fenomene dönüşeceği beklenebilir. Eğitim programlarının mesela ilk iki yılının fiziki sınıf ortamlarında son iki yılının ise girişimciliğe ve iş hayatına adapte olmayı kolaylaştıracak şekilde dijitalde tamamlanacak şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak kamu proje teşviklerinin de şimdiden tasarlanması bir adım öne çıkmayı ve tam dijitale hazırlığı güçlendirebilir.

Karma dijital ya da tam dijital eğitimin aileden, sosyal yardımlaşmalara kadar çok geniş bir yelpazede beşeri ve iktisadi sonuçları da olacaktır ki buna da şimdiden hazırlanmak gerekir.