EN ÇOK NEYİ ŞİKAYET ETMİŞLER?

Neşe BERBER 29 Nis 2019

Geçtiğimiz yıl belediyeler hakkında Kamu Denetçiliğine en çok hangi konularda şikayet olmuş diye merak ettim ve araştırdım.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık’lık) vatandaşın avukatlığını yapıyor. Kuruma şikayet konunuzu bildiriyorsunuz ve bir ücret ödemiyorsunuz. Başvuruların çoğunluğunu dostane çözüme kavuşturuyorlar. Bir bakıma İdare'yle vatandaş arasında köprü oluyor ve sorunları çözüyorlar.

Belediyeler hakkında, hangi konularda en çok şikayet olmuş diye baktığımda, Büyükşehir belediyesi, belediye meclis kararları ile encümen kararlarının iptali, değiştirilmesi ya da yerine getirilmesi, imar bayındırlık işlem ve uygulamaları…

Belediyelerin veya valiliklerin görev alanında bulunan yol yapımı, asfaltlama ve parke taşlarının döşenmesi, yolun güzergâhının değiştirilmesi, yollarının büyükşehir yol ağına bağlanması cadde ve sokakların ışıklandırılması, belediyelerin su altyapı hizmetlerine...

Belediyelerin toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının değiştirilmesi, toplu taşıma araçlarının sefer sayılarının arttırılması, ilave durak konulması, toplu taşıma ücretlerinin yüksek olması ile toplu taşıma hizmetlerinde belediyelerin uygulamalarına itiraz ya da talep içerikli toplu taşıma hizmetlerine…

Ağırlıklı olarak belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, kişilere salınan asfalt, su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı ile diğer vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülüklere itiraz içerikli mali hizmetlere...

Konutlarının kentsel dönüşüme sokulması, belediyenin sözleşmenin gereklerini yerine getirmediği, belediyeye konut karşılığı vermiş olduğu arsaya ilişkin vergilerin kendisinden talep edilmesi, anahtar teslim masrafsız konut beklerken kendisinden Katma Değer Vergisi (KDV) talep edilmesine itiraz ya da talep içerikli olarak kentsel dönüşüm uygulamalarına…

Şehir içinde yol kenarlarına bırakılan araçlardan belediyelerce otopark ücreti alınmaması, alınmayan otopark hizmeti için ücret talep edilmesi, belediyeler tarafından otoparkın ücretli hale getirilmesi...

Trafik hizmetlerine ilişkin yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliği, yol ve kavşak düzenlemeleri yapılması, trafik işaret levhaları ve kasis konulması, yayaların kullanımını engelleyecek şekilde kaldırımların amacı dışında kullanımının engellenmesi gibi otopark hizmetleri…

Belediyelerin katı atık yönetimindeki aksaklıklar, çöp konteynerlerin konulduğu yerden kaynaklı memnuniyetsizlikler, belediyelerin çöp toplama saatlerinin öne çekilmesi ya da makul saatlerde toplanmasının sağlanması, belediyelerin yeraltı konteyner uygulamasına geçmesi, atıkların yerleşim yerlerine yakın alanlara dökülmemesi...

Kaldırım işgalleri ile rahatsızlık veren seyyar satıcılarla ilgili olarak zabıtanın görevini yapmasının sağlanması ile zabıtaların tutum ve davranışlarına yönelik olarak zabıta hizmetlerine…

Kaldırımların ve çevre düzenlemesinin standartlara uygun yapılması, parkın bakımının yapılması, parktaki ağaçların sulanması, belediye sınırları içerisinde daha çok ağaç dikilmesinin sağlanması talepli çevre düzenlemeye…

Sahipsiz ve başıboş köpeklerin toplanmasının sağlanması, belediyelerin altyapı hizmetleri sırasındaki ihmalleri nedeniyle hasara uğrayan araçların zararının tazmin edilmesi…

Belediyelerin uygulamalarında usulsüzlük yaptığı iddiaları ile bu usulsüzlükleri gerçekleştiren belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması… gibi konuları şikayet ettiklerini görüyoruz.

Halkın tüm bu şikayetlerine baktığımızda belediye ile vatandaş arasında yaşanan sorunların hiç azımsanamayacak çok başlık olduğunu görüyoruz. Bütün bu şikayet konularını Kamu Denetçiliği çözüme ulaştırmış, halk ile belediye arasında arabulucu olmuş bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söylüyorlar.