Kurban_bayrm


ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN YAHUDİLER NEYE İNANIYOR?

Alican DEĞER 17 May 2018

Kılık kıyafetleri, saç biçimleri ve yaşamlarıyla tam anlamıyla koyu dindar Museviler. Ancak dış dünyanın tanıdığı "Yahudi" kavramının dışında şeylere inanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da Londra’da görüştüğü bu inanca mensup Museviler neden Siyonizm’e ve İsrail devletine karşılar? Çünkü Yahudilerin Mesih gelene kadar sürgünde yaşaması gerektiğinin dini bir kural olduğunu düşünüyorlar.

İnançlarına göre ikinci tapınağın yıkılmasından beri sürgünde olan Yahudiler, Tanrı, Mesih’i gönderene kadar sürgünde yaşamaya devam etmekle mükellefler. Buna göre vaat edilmiş topraklara ilişkin herhangi bir hak iddia etmedikleri gibi üzerinde herhangi bir siyasi egemenliğe kalkışmalarının da yanlış olduğu inancındalar. Dolayısıyla da İsrail Devleti’ne muhalifler.

Çeşitli kaynaklardan ve yapılan röportajlardan derlediğime göre inançları temel anlamıyla şu düşüncelerden oluşuyor:

“Yahudilerin herhangi bir ulus ile savaşa kalkışması haram. Mesih, mucizeler ortaya koyan, tüm Yahudileri Tevrat’a sadık kalmaya davet eden ve bir Mesih olarak meşruiyeti tüm insanlar tarafından kabul edilecek bir peygamber olacak. Üstelik Mesih geldiğinde, diğer milletlerin fethedilmesi ve sürülmesi diye bir şey de olmayacak. Tüm milletler birbirleriyle ve Yahudi milletiyle barış içinde yaşayacaklar; Yahudi milleti kendi atalarından yadigâr topraklara kavuşturulacak ve Mesih onların kralı olacak. Yahudilere düşen görev, yalnızca beklemek ve hiçbir siyasi ya da askeri faaliyet içinde bulunmamak.”

Düşünce biçimleri bugünün İsrail devleti ile tümüyle zıt. Zaten böyle bir devletin olmaması gerektiğine inanıyorlar. Ellerinden gelse, İsrail Devleti’ni hükümsüz kılıp tüm Musevilerin sürgünde yaşamalarını sağlayacaklar.

Siyonizm’in, Yahudilik inancından kökten bir kopuş hareketi olduğuna inandıkları için de tahmin edebileceğiniz gibi çok da “Popüler” değiller. Kaygıları ise dindar Yahudilerin İsrail Devleti’nin yaptıkları yüzünden suçlaması.

Teolojik, teorik ve pratikte birçok farklılık taşıyan Yahudiler olduğu ortada. O yüzden Siyonizm ile Museviliği, Museviler ile devlet organizasyonu içinde katliam yapanları ayrı tutmak gerektiği çok açık.