diyanet1


FİLTRESİZ GENÇLİĞİN DÜNYA HALİ

Serpin ALPARSLAN 13 Haz 2018

Yurtdışına ilgi duymuyorlar. Yüzde 95'inin pasaportu yok ve yüzde 61'i hayatında hiç uçağa binmemiş. Yüzde 38'i Suriyelilerin ülkeye hiç alınmamasını istiyor.

Küresel dünyaya en hızlı ayak uyduracak hatta dünyayı değiştirecek geleceğimiz olan Türk gençliğinin içler acısı halinden dün bahsetmiştim.

Kısacık tekrar hatırlatacak olursam; 15/24 yaş aralığındaki gençliğimiz sıkça internette dolaşıyor, telefonla konuşuyor, AVM’lerde vakit geçirirken yüzde 89’u yabancı dil bilmiyor. Yurtdışına ilgi duymuyorlar. Yüzde 95’inin pasaportu yok ve yüzde 61’i hayatında hiç uçağa binmemiş. Yüzde 38’i Suriyelilerin ülkeye hiç alınmamasını istiyor.
Gençler, kişisel bakıma ve spora ilgi göstermiyor. Yüzde 88’i spor yapmıyor. Alkolden uzak dursalar da sigara içmeye devam ediyorlar. 

Demişken…

Dünya ülkelerinde durum nasıl bir göz atalım dedim; 

Dünya ülkeleri ulusal gençlik stratejileri raporu ve 2016 yılı Eurostat verilerine göre dünya ülkelerinin en yüksek genç nüfusa sahip yüzde 25.9 ile Azerbaycan ilk sırada yer alırken ikinci sırada yüzde 24.3 ile Türkiye gelmişken, dünyada en genç nüfusa sahipken, bu sonuç beni son derece üzdü.

Dünya ülkeleri ulusal gençlik stratejileri raporuna göre

Sosyal kültürel ve ekonomik farklılıklar incelendiğinde; 

Bakınız dünya ülke verileri nasılmış…
• “Avusturya’da istihdam ve öğrenim, katılım ve girişimcilik, hayat kalitesi ve iş birliği ruhunun,
• Birleşik Krallık’ta dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımı, gençlerin eğitimi, istihdamı ve aktif yurttaşlığın,
• İtalya’da gençlerin özerkliği, iş ve eğitim hayatındaki yerinin,
• İsveç’te genç bireylerin iş yaşamına, eğitim hayatına ve toplumun diğer alanlarına katılımı ve serbest zamanlarını değerlendirme yollarının,
• Hollanda’da gençlerin refah düzeyi, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin,
• Fransa’da genç bireylerin özerkliği, sosyal haklara erişimi, eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı mücadele ve gençlerin toplum meselelerine aktif katılımının,
• Yunanistan’da genç işsizliği, istihdamı ve işgücü, gençlerin sosyal hayata katılımı, sosyal dışlanma ve içerme, iklim değişikliği ve yeşil alanların korunması gibi çevreyle ilgili meselelerin,
• Ukrayna’da gençlerin eğitimi, istihdamı, sağlığı, barınması gibi temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, gençlerin aktif vatandaşlığı ve kendi bölgelerinden bazı sebeplerle uzaklaşmış gençlerin ülkeye uyumunun,
• Rusya’da gençlerin ihtiyaçlarına yönelik mevzuat ve stratejilerin geliştirilmesi, gençlik alanında kaynakların güçlendirilmesi ve gençlerin gönüllülük bilincinin,
• Azerbaycan’da gençlere fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimleri uygun ortamın oluşturulması, onların yetenek ve becerilerinin artırılması, azınlık ve mülteci gençlerin sorunlarının,
• Gürcistan’da gençlerin kamusal, ekonomik, kültürel ve politik hayattaki fırsatlara erişimi, yüksek kaliteli eğitim, iş ve profesyonel gelişimlerinin sağlanması, sağlıklı yaşam biçiminin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerine erişim, insan hakları konusunda farkındalığın artması ve özel ihtiyaçları olan gençlerin desteklenmesinin,
• Finlandiya’da sosyal içerme ve katılımın güçlendirilmesi, ayrımcılık karşıtı eylemlerin desteklenmesi, gençlerin ve çocukların gündelik yaşamlarına yön verebilmelerinin,
• Ülkemizde ise eğitim ve hayat boyu öğrenme, etik ve insani değerler, istihdam ve girişimcilik, dezavantajlı gençler ve sosyal içerme, gençlerin serbest zamanlarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi, sağlık, gönüllülük ve hareketlilik konularının gençlik stratejilerinin uygulama ve önceliklerinde yer aldığı görülmektedir”.

Diye rapor yayımlanırken benim dünkü yazdığım araştırma sonucu neydi acaba çok merak içindeyim.