Ekonomi Masthead


İSLAM EKONOMİSİNDE EMEK

Yusuf DİNÇ 04 May 2021

İşverenin de çalışanın da birbirine hürmeti, samimiyeti yani muhabbetidir bir işin başarısının sırrı.

İslam ekonomisi, İslami finans üzerinden tartışılınca gündemi hep sermayeymiş gibi bir his oluşur. Bu doğru bir yönlendirme değildir. İslam ekonomisi zaviyesinden üretim faktörleri dayanışan paydaşlardır. Birbirlerine dost olmaktan başka çıkar yolları olmadığını değerlendirir. Biri diğerine üstün değildir. Üretim faktörlerini kıtlık dereceleri üzerinden çatıştıran kapitalist paradigma sadece bu yönüyle dahi İslam ekonomisi karşısında acizdir.

Mesela emekçinin müşteriye, iş arkadaşlarına, diğer iş çevresine gösterdiği güler yüzünün bazen tonlarca sermayeden daha değerli olması kapitalizm içinde nereye konumlandırılabilir ki? Parayla ölçemediğimiz, pozitivist anlayışın model içine sokamadığı iktisadi fenomenler ancak İslam ekonomisi içinde karşılık bulur.

İşverenin de çalışanın da birbirine hürmeti, samimiyeti yani muhabbetidir bir işin başarısının sırrı. Bilanço değerleri üzerinden okumalar nelerin üstüne basıldığını hiçbir zaman anlatmaz size. Ana performans kriteri olan aktif büyümesi örneğin; hangi değerleri çiğnemiş, kimleri nasıl örselemiştir asla kendini belli etmez.

Hatta en iyi çalışan, bir işletmeye gerçekten katkı veren o işletmeye rakip olabilecek potansiyeldeki çalışan olsa da kapitalist güdüler çırağın katkısını, başarısını düşmanlık olarak görür. Çelişmiyorum çünkü İslam ekonomisinde rekabet dışlanmaz. Kardeş rekabetiyle disipline edilir. Çalışanın kendi girişimini ortaya çıkarması karşısındaki bugünkü olumsuz tavır, husumet hali vesaire ne denli kapitalistleştiğimizi gösterse iyidir. Değerlerimizden ne denli koptuğumuzu da gösterir maalesef. Çırak yetiştirmek, usta çıkarmak övünçken dünyamız tepetakla edilmiştir yani.

Gene de işletmelerimizde hala korunan bir ruh var. Nereye baksanız görürsünüz. O esnaflarla, o işletmelerle iletişimden memnun kalırsınız. Katılım finans kurumları dâhil…

Katılım finansı içinde birçok emekçi kardeşimiz özveriyle kurumlarına katkı veriyor. On binleri bulan çalışan doğru finansal çözümler sunmak ve daha iyi bir finansal mimariye ulaşmak için yılmadan, yorulmadan çalışıyor.

Bugüne değin pek hatırlanmadılar ama şimdi haklarını teslim etmek gerekiyor. Pandemi süresince acılar da çektiler. Değerlerimizi kaybettiğimiz de oldu. Rahmetle anıyorum emanetini teslim eden kardeşlerimizi.

Bir borcu da teslim etmek adına katılım finans çalışanlarının emek ve dayanışma günlerini geç de olsa tebrik ediyorum.