Kurban_bayrm


KARTMETRE

Serpin ALPARSLAN 15 Oca 2019

Kredi kartı ilk kez ABD'de 1894'te Credit Letter Comp. tarafından kullanılmaya başlanmış, Türkiye'de ise 1968 yılında hayatımıza girmiş. 

Ülkemizde elektronik pos terminali ilk 1991 yılında kurulmuş, çok ortaklı kartlar ise çok yakın bir tarihte yani 1999 yılına dayanmaktadır.  

Yani 20 yıl…

Bu tarihleri neden mi, verdim.

Çünkü; 

Kredi kartı kullanmasını çok yeni öğrenmeye başladık.

Bankalar arası Kart Merkezi (BKM), 2018 Kasım ayı verilerine göre

65,9 milyon/adet kredi kartı ve 144,5 milyon adet banka kartımız var.

Toplam 210 milyon adet kart.

Tüm kartlardan toplamda kasım ayında 72 milyar TL’lik ödeme yapıldı. 

Sadece kredi kartından 63,3 milyar TL ödendi.

Bunun 14,2 milyonu farklı kartlardan ve internet üzerinden ödeme yapılmış.

Bildiğiniz gibi;

Kredi kartı kolay kullanımı açısından gelir durumu ne olursa olsun gün geçtikçe artarak tercih edilen bir ödeme aracıdır.

Gelir düzeyi yüksek insanlar cebinde nakit para taşımamak için tercih ederken düşük ve orta gelir düzeyindeki statüdekiler için borçlanarak alışveriş yapma adına tercih edilmektedir.

Resmen orta ve düşük düzey için borçlanma aracı olarak kurulmuş bir tuzak

Çünkü,

Türkiye'de (2017-2018) kredi kartı kullanımı; tercih edilen sektörler ile kişi başına düşen gelir arasındaki ilişki incelenmiş.

Araştırma sonucuna göre, Türkiye’de kredi kartı kullanma kültürünün gelişmemiş olması dışında, kayıt dışı ekonominin önüne geçmesi ve ekonominin büyümesiyle ithalatın serbestleşmesi adına müthiş bir gelişme.

Öyle ki, pazarda yer alan mal ve hizmetlerde çeşitlilik ile kredi kartı kullanım eğilimi son yıllarda iyice artmıştır. 

Araştırma sonucuna göre Türkiye’de deneklerin yüzde 45’inin kredi kartı kullandığı tespit edilmiş ve (FEV, Global Financial Inclusion Database) göre OECD ülkelerinde kredi kartı kullananların yüzdesi ile kişi başına düşen milli gelir arasındaki ilişkiye bakacak olursak Türkiye’de yetişkin nüfusunun yüzde 20’den fazlası kredi kartı kullanmaktadır.  

Sonuç olarak; refah seviyesi arttıkça kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. 

Türkiye, OECD içinde en düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden biri olsa da kredi kartı kullanımı açısından İspanya, Danimarka ve Hollanda’ya yakın bir seviyededir.

Diyelim ki, kredi kartına borcunuz var.

Hatta birkaç kredi kartınıza borcunuz var ve ondan alıp diğerini kapatmaya çalışıyorsunuz.

Siz, (Bankalar arası Kart Merkezi (BKM), 2018 Kasım ayı verilerine göre) 65,9 milyon/adet kredi kartı kullananlardan düzensiz ödeyen ve borcu olan 684.360 kişiden birisiniz.

Demek ki 80 milyon nüfusa bakacak olursak tüketim alışkanlıklarımızda yanlış giden bir şeyler var diye düşünüyorum.

Ki, yukarıda Türkiye’de kullanım alışkanlıklarına bir parça dikkat çekmek istedim.

Elbette teknolojinin gelişimiyle kullanım alanlarındaki ödeme kolaylığı ve kampanyalar ile bizi etkiliyor.

Ve kredi kartı kullanımın artmasının arkasında nakit ihtiyacın karşılanması yatmakta.

Ancak her ne kadar hızlı ve ödeme kolaylığı sağlasa bile tehlikeli bir tüketime yol aldığımız aşikâr.

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının düşük faizli krediyle kapatılmasına yönelik kredisi bana kalırsa vatandaşlara can suyu olurken bankaların ise müşteri kaybetmeme rekabeti içine girmeleri muhteşem oldu.