Fon24_Sag


KIRSAL TURİZM...

Bahar geldi. Baharla beraber özel programlar, etkinlikler, yöresel festivaller dönemi de başlamış oldu. Yalnız bunlar sadece bahara has etkinlik program ve festivaller.

Örneğin; “Portakal Çiçeği Festivali” gibi. Sanırım Adana'da geleneksel olarak bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Nisan ayının ikinci haftasında, bu günlerde... Neden bu günlerde? Çünkü bu aralar tüm Çukurova’da portakal ve limon çiçekleri açmış halde. 

Her sene bu vakitler bu nefis çiçek kokularını tüm Çukurovalılar solur. Bu koku; Çukurova'nın eteklerinden yukarılara doğru yükselen ve oradan aşağıları gözleyen Toros dağlarının bile başını döndüren bir kokudur belki. Bu tür festivaller az da olsa Türkiye’nin başka yerlerinde de var. Özellikle daha merkezi yerlerde. Büyük şehirlerinde ya da büyük şehre yakın yerleşim yerlerinde daha çok. Sanırım ulaşım kolaylığı vb. sebepler de bu tür festivallerin merkezi yerlerde yapılmasında önemli bir etken.

Ben bu konunun turizm açısından çok önemli olduğunu, bu işin sadece merkez büyük şehirlerde değil, yöreye has önemli bir markası ürünü olan kırsal, küçük yerlerde yapılmasını da ehemmiyetli buluyorum. Mesela bu tür bir festival Antalya’nın; Kumluca, Çıralı, Kemer vb. gibi ilçe ve köylerinde de yapılabilir... Oralarda da yoğun şekilde portakal ve limon bahçeleri bulunuyor. Ve turizm açısından bu yöreler hakikaten bir cennet. Antalya zaten turizm açısından tercih edilen bir yer. Yine, yayla turizmi açısından Beycik Yaylası, Geyik Bayırı, Ulupınar vb. yerler de muhteşem. Diyeceğim o ki; Antalya’nın kıyısında, köşesinde turizm açısından değerli bulunan doğal ve tarihi başkaca çok önemli, keşfedilmeyen güzel yerler var. Dikkatleri buralara da çekmek lazım. Ayrıca bu yörelere yakın birçok yerde azımsanmayacak derecede yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekecek tarihi eserler ve kalıntılar var.

Bu tür bazı festivalleri kırsal yerlere kaydırmak için bana kalırsa başka önemli bir sebep daha var. Biliyorsunuz insanlar zaten yaşadıkları büyük şehirlerin, metropollerin sıkıntılarından dolayı kaçıyorlar. Nefes almak istiyorlar. Organik, doğal yaşamı özlüyorlar. Doğal kültürü görmek istiyorlar. Geldikleri yerdeki aynı kültürü buralarda görüp, yaşamak için gelmiyorlar. Geldikleri yerin doğal halini merak ediyorlar. Bu yüzden bu tür festivaller biraz daha, bu tür sakin kırsal yerlerde yapılırsa, hem gelen turistler bu ihtiyaçlarını karşılamış olur, hem de sosyal yönden bir etkinliğe katılır, akabinde de bu tür festivallerin yapıldığı yakın çevrelerde konaklama imkanına da kolay olarak kavuşmuş olurlar. Bu sayede o gelinen yöre de kalkınır, tanınır. Haliyle ülke turizmine, ekonomisine de katkı sağlanmış olur. Avrupa ülkelerinde de bu tür festivaller ekonomileri açısından çok ehemmiyetli…

Tabii ki yukarıda anlattığım tüm bunların olması için çok iyi çalışmak gerekiyor. Birde bunun alt yapısı… Öncelikle bu tür, turizme elverişli, cazip, güzel yerlerin seçimi, akabinde de yeni havaalanları, kara ulaşımı vb. konularda bazı kolaylıkların sağlanması. Bu sağlanacak alt yapı o turizme elverişli kırsal yörelerin cazip hale gelmesinde çok önemli. Artı tüm bunları yaparken, o yörenin doğal güzelliğini de iyice harap etmeden yapmalı…

Hasıla; ‘Adana Portakal Çiçeği Festivali’ ile başladığımız bu yazımızı, kırsal yöre festivallerinin diğer adıyla ‘KIRSAL TURİZM’in faydalarını az ve öz olarak sayıp, yine bu konuya dair bir-iki öngörüyü de bu faydalar içerisinde işaret edip bitirelim. Bu arada Adana’da, yayla turizmi açısından müthiş yerler de var. Mesela, Pozantı-Akçatekir gibi.

Festivaller, bir turistik ürün olarak kırsal turizmin önemli faktörlerinden birisidir.

Festivaller, kırsal bölgede yaşayan yerel halk için önemli bir eğlence ve sosyalleşme aracıdır.

Festivaller, gerçekleştirildiği bölgeye gerçekleştirildiği zaman aralığında önemli miktarda ziyaretçiyi çekebilmektedir. Bu durum festival zamanında bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan daha olumlu bir dönem geçirmesini sağlamaktadır.

Festivaller, gerçekleştiği bölgenin ismini duyurarak o bölgenin bilinirliğini artırmaktadır.

Festivaller, zamanla kırsal turizm bölgesinin imajını şekillendirmekte önemli bir etkiye sahiptir.

Festivallerin devamlılığının sağlanması ve etkili şekilde tanıtılması, kırsal bölgeye sağlayacağı katkıların en üst düzeye çıkmasını sağlayacaktır.

Festivaller, yerel halk ile ziyaretçiler arasındaki etkileşimi güçlendirmekte önemli bir role sahiptir. Yukarıda bahsedilen tüm bu sebeplerden dolayı festivaller kırsal turizm bölgeleri için oldukça önemlidir. Bu nedenle yerel yönetimlerin bölgelerini sembolize eden önemli festivallerin düzenlenmesine ve tanıtımına azami önemi göstermesi gerekir. Kendisine ait herhangi bir geleneksel festivali var olmayan fakat kırsal turizm açısından önemli çekiciliklere sahip birçok bölge mevcuttur.

Kırsal bölge kültürünün en yoğun şekilde sunulduğu festivallerin önemi daha net şekilde anlaşılmaktadır. Kırsal turizm etkinlikleri arasında bulunan festivaller yöresel halk oyunları yörenin geleneksel el sanatları, spor yarışmaları, fuar ya da panayırlar, müzik gösterileri gibi çeşitli faaliyetleri kapsaması sebebiyle kırsal ürün çeşitliliğini artırmakla birlikte her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelmesi sebebiyle o yöre üzerindeki ilgiyi artırarak kırsal turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.  

Sağlıcakla kalın…

Bazı alıntıların yapıldığı kaynak: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi- (The Journal of International Social Research- Cilt: 9 Sayı: 47, Aralık 2016)