KURT YÜRÜYÜŞÜ VE ERKEN SEÇİM

Dr. Can CEYLAN 22 Nis 2018

Kurt, Türk kültüründe önemli bir semboldür.

Türk insanı, târih boyunca kurtla hem mücâdele etmiş, hem onu mücâdelesinde kullanmış, hem de kurttan çok şey öğrenmiştir. Kurdun tabiat şartlarına göre hayatta kalmak için kullandığı yöntem ve taklitleri iyi gözlemleyen biz Türkler, bu taktikleri hem barışta hem de savaşta kullanmışızdır.

Bu taktiklerden biri, Kurt Yürüyüşü’dür. Bir kurt sürüsü düşünelim. Bu sürede sürünün lideri, sürünün dişi kurtları, genç erkek kurtlar, yavru kurtlar ve yaşlı kurtlar vardır. Sürü, yeni bir bölgeye gideceği zaman en önemli husus, sürünün güvenliği ve gidilecek yere kayıpsız varılmasıdır.

Başka hayvanlar söz konusu olduğunda, sürünün lideri en önde gider ve sürüye yol gösterir. Liderin yol göstermesi kadar doğal bir şey yoktur. Ancak söz konusu kurt olunca, işin içine öngörü, taktik ve strateji girer.

Kurt Yürüyüşü şöyledir: Sürünün yaşlı kurtları önde gider, çünkü onlar tecrübelidir. Yaşlı ve tecrübe kurtları, genç ve kuvvetli erkek kurtlar tâkip eder. Genç kurtların arkasında, dişi kurtlar ve yavru kurtlar yürür. Sürünün lideri olan kurt ise en arkadan gelir.

Bu yürüyüş âdeta ordunun sefere çıkması gibidir. Yaşlı ve tecrübeli kurtlar, en önde yürür, çünkü daha önce geçmiş oldukları yerleri bilirler. Bir tuhaflık, sinsi düşmanların kurduğu tehlikeli bir tuzak olup olmadığını sezerler. Etraftaki en küçük bir tehlike ihtimâline karşı gözleri ve kulakları açıktır. Havayı koklarlar, toprağı dinlerler.

Her hangi bir yırtıcı hayvan saldırısı olma durumunda ise, bu yaşlı ve tecrübeli kurtlar, saldırıyı ilk göğüsleyenler olurlar. Bu, onların arkasından gelen genç ve kuvvetli kurtlara zaman kazandırır. Yaşlı kurtlar, bir anlamda kendilerini fedâ ederler. Onlar, kuytularda sinsice saklanıp saldıran yırtıcı hayvanları oyalarken, genç ve kuvvetli kurtlar da arkadan gelip öldürücü darbeyi vururlar ve tehlikeyi püskürtürler. Tüm bunlar olurken, dişi kurtlar ve yavrular, sürünün lideri olan kurdun önderliğinde güvenli bir yere çekilirler. Böylece kurt sürüsü, yok olmaktan kurtulur ve varlığını devam ettirir.

Erken Seçim Karârı

24 Haziran’da seçim karârının alınması, milletimizin ve devletimizin bekâ konusunda sorumluluk duyan tecrübeli siyâsetçilerin yaptığı bir öngörünün sonucudur. Daha önceki saldırılardan edindikleri tecrübe ile önemli bir dönem noktası olan Kasım 2019 seçimlerini erkene alarak daha güvenli şartlarda ve daha güvenli ortamda yapılmasına imkân vermişlerdir.

Bu karar ile muhtemel tehdit ve sinsi saldırıların önü alınmış ve muhtemel saldırı plânları bertaraf edilmiştir. Böylece meselenin, sâdece sağ elin baş ve serçe parmaklarını kaldırıp ortadaki iki parmağı başparmakla birleştirmek olmadığı hem dostlara hem de iç ve dış düşmanlara gösterilmiştir.

Bu önemli manevra ile Töre’nin üstündeki küllerden bir katman daha kalkmıştır. Bu küllerin altındaki korun kızıllığı biraz daha ortaya çıkmıştır.