MODA YAVAŞLASIN

Yonca ORTAN 09 Ağu 2020

Önceki yazılarımda da sürdürülebilir tekstil ve moda konularına değinmiştim.

İnsanlar son yıllarda her türlü ürün ve hizmetin tüketiminde devamlı artış göstererek bugünlere geldi. Sonuç? Bundan etkilenen doğa insanları geri püskürtmeye karar verdi. Buraya kadar dedi doğa! En çok çılgınlığın yaşandığı sektörlerden biri de moda sektörü elbette. Doğayı en çok kirleten sektörlerden! Hızlı moda konseptinin zirve yaptığı üretim ve tüketim moda anlayışına karşılık gelen ve yıllar öncesinde varlığını başlatan yavaş moda bugün gücünü zorunluluktan kazanmış durumda.

Önceki yazılarımda da sürdürülebilir tekstil ve moda konularına değinmiştim. Tekrar hatırlayalım o zaman. Sürdürülebilir moda, sosyal adalet ile birlikte ekolojik bütünlüğe doğru değişimi teşvik eden bir hareket ve süreçtir. Sürdürülebilir moda, moda ürünlerinin üretim yöntemlerine hitap etmekten daha fazlasını, bütün bir moda sistemindeki değişimi içermektedir. Bunun anlamı, modanın içinde yer alan sosyal, kültürel, ekolojik ve finansal sistemlerle uğraşmak demektir. Aynı zamanda modayı kullanıcılar ve üreticiler, tüm canlı türleri, dünyadaki çağdaş ve gelecekteki sakinler gibi birçok paydaş perspektifinden ele almak anlamına gelir. Bu nedenle sürdürülebilir moda vatandaşların, kamu sektörünün ve özel sektörün sorumluluğundadır. Sistem odaklı düşünülen modaya bir örnek olarak, çevresel açıdan zararlı bir elyaf türünün, daha az zararlı olanıyla değiştirilmesi gibi ürün bazında yapılan girişimlerdir.

Yavaş moda akımı, moda ve tekstil endüstrisinde ekolojik uyumluluk ve sosyal eşitlik temellerine dayanan bir vizyon olarak 2007’de sürdürülebilir tasarım danışmanı Kate Fletcher tarafından ortaya atıldı. Moda dünyasının tüm dinamikleri tekstil üreticileri, markalar, tasarımcılar, tedarikçiler, perakendeciler ve tüketiciler sürdürülebilir moda anlayışı içerisinde kendilerine bir yer edinirken yapacakları ortak çalışmalar ile daha iyi bir dünya yaratma sorumluluğunu üstlenebilirler. Bu vizyon ile doğa ile uyumlu bir işleyiş oluşturabilmek için, ilişki biçimlerine, sundukları hizmetlere ve üretim süreçlerine yeni bir yön verebilirler.

Yavaş modayı anlayabilmek için hızlı modadan kısaca bahsetmek gerekli. Hızlı moda sezonlara ve trendlere bağlı yüksek adetlerde düşük fiyatlı tek sezon giyilebilen ürünler sunar. Sürekli değişen trendler ve düşük fiyatlı ürünler tüketicileri ihtiyaçlarından fazla alım yapmaya yönlendirir. Aşırı tüketim doğaya ve işçilere ağır bedeller olarak geri döner. Yavaş moda ise öne sürdüğü değerler ile tüm süreci yavaşlatırken insan ve doğa odaklı yaratma, üretme ve tüketme süreçlerini destekler.

Yavaş modanın öne sürdüğü değerler ile devam edelim. Bu değerler, moda alanında sürdürülebilir toplum bilinci yaratmak için, temel ilkelerin neler olması gerektiğinden bahsederken sürdürülebilir moda hareketi etrafında endüstri bileşenlerini ortak bir vizyonda birleştirmek adına da önem taşıyor.

Yavaş tüketim

Tekstil tüketimini dolayısıyla üretimini azaltarak sisteme daha az hammadde girişini sağlamak ekolojik döngü üzerindeki baskıyı azaltırken, üretiminde doğa döngüsü ile daha uyumlu bir ritimde olmasını sağlayabilir. Daha yavaşlamış bir ritim tekstil işçilerinin de çalışma şartlarında iyileşmeler yaratacaktır.

Kültürel, ekolojik ve sosyal çeşitlilik

Yavaş moda kültürel, ekolojik ve sosyal çeşitliliğin devamlılığını destekler. Ekolojik çeşitlilik anlayışı tüm yaşam türlerinin beraberce sağlıklı bir biçimde yaşamalarına vurgu yapar. Bağımsız tasarımcılar, adil ticaret, ikinci el kıyafetler, geri dönüşümlü ürünler ve elbise değişimi geleneksel tekstil üretim yöntemleri ya da oluşturulabilecek yenilikçi iş modelleri moda alanında sosyal ve kültürel çeşitliliği yaratmak ya da arttırmak konusundaki bazı yöntemler olarak sunulabilir.

Dünyamızın yaşadığı bu pandemi süreci sonrası ürün satın alırken sadece bir ürünü beğendiğiniz için almayın ona gerçekten ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve çevreye nasıl bir etkinizin olacağını düşünerek bilinçli alışveriş yapın. Yapmazsanız doğa bize bedelini ileride tekrar ödetir!