Kurban_bayrm


OSMANLININ ARSLANLARI

İşte tarihimizin 2. Çanakkale zaferi olarak kabul edilen Kut ül Amara zaferini Halil Paşa'nın askerlerine seslenişinden dinleyelim

Birinci Dünya Savaşı’nda Irak’ta elde eidlen Kut ül Amara zaferi 1952 yılına kadar remi bir bayram olarak kutlanmaktaydı. Ancak anlaşılamayan ve açıklanmayan nedenlerle ve özellikle Nato topluluğuna girdikten sonra bu kutlamalara dönemin iktidarı  son verdi. Kut zaferi unuturulmaya çalışıldı. Bu galibiyetin önemli olmasının bir nedeni de köklü askeri geleneğe sahip olan İngiliz ordusunun tarihinde görülmedik biçimde bir kitlesel teslim oluşdur. Diğer gerçek ise İngilizlerin karşısında, kendilerinden daha eski bir askeri geleneğe sahip olan destan yazan kahraman bir Türk ordusunun bulunmasıydı.

İşte tarihimizin 2. Çanakkale zaferi olarak kabul edilen Kut ül Amara zaferini Halil Paşa’nın askerlerine seslenişinden dinleyelim

ORDUMA

"Arslanlar,

Bugün Türklere şerefli şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmes semasında Şühedamızın ruhları Şadü handan pervaz ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum.

Bize iki yüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah’a hamdü şükür eylerim. Allahın azametine bakınız ki, binbeşyüz senelik İngiliz Devletinin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden cihan harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir.

Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 359 subay ve onbin neferini şehit vermiştir. Fakat buna mukabil bugün Kut’ta 5 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum.

Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu vakayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır.

İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale’de ikinci vakayı burada görüyoruz.

Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zafer yeni tekamül eden vaziyeti harbiyemiz karşısında muvaffakiyeti atiyemizin parlak başlangıcıdır.

Bu güne Kut bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi her sene bu günü tesit ederken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şühedamız hayatı ulyatta, semavatta kızıl kanlarla pervaz ederken, gazilerimiz de atideki zaferlerimizle nigehban olsunlar."

Mirliva Halil 6. Ordu Kumandanı 29 Nisan 1916

2020 yılından 1916 yılına dedelerimize kahramanlara iki satır seSlenelim

‘’Çöle dizildi Türkün arslanları

Dillerinde tekbirler, şehadet duaları

Dediler zafer bizim olacak

Yürüdüler ya gazi ya şehit olarak’’