TÜRK NATO'SUNU TARTIŞMA ZAMANI ÇOKTAN GELDİ

Kuzey Atlantik Antlaşması Paktı, 2. Dünya Savaşı sonrası 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı askerî ittifak.

Türkiye, Kore Savaşı sonrası 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye oldu. İlk başta Türkiye’nin NATO üyeliğine karşı çıkan İngiltere, sonrasında Ortadoğu savunma sistemine katılması şartı ile onay verdi. Türkiye konumu itibariyle Avrupa ile Ortadoğu arasında bir köprü olarak görülen Türkiye, aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’ya inmesine de engel olacaktı. 

NATO üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunmak için kurulan bir askeri ittifak. Yakın tarihte Türkiye, Kıbrıs konusunda Batı tarafından nasıl yalnız bırakıldı. Türkiye, NATO’nun müttefiklik hukuku gereğince kendisine yöneltilmiş Suriye’de PKK- YPG ve DEAŞ terör tehdidi karşısında da NATO tarafından yalnız bırakıldı.

 Türkiye ilk kez sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine yanıt verilmemesi karşılık Baltık ülkeleriyle ilgili NATO planını onaylamama kararı aldı. NATO tarafından belirlenen on altı sıcak noktanın on üçü Türkiye’nin yakın çevresinde bulunmaktadır. Terörizm, etnik çatışmalar, ülkelerdeki otorite boşluğu, kitle halinde göç, hayati kaynaklara ulaşmanın engellenmesi ve organize suç gibi konular NATO’nun çözmesi gereken konular.

Türkiye Ortadoğu ve Orta Asya bölgesinde artık bölgesel bir güçtür. Hiçbir ülke ya da oluşuma karşı kurulmamış olan, sadece barışa hizmet etmeyi ve vatandaşlarına insan odaklı çağdaş kolluk hizmeti vermeyi hedefleyen TAKM (Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı). Teşkilat ismini kurucu üyeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın baş harflerinden alıyor. Teşkilata yönelik ilk çalışmalar 2013 yılında başlamış olmasına rağmen Mart 2014 ayı içinde Moğolistan’ın askerî statülerini kaybetmelerini gerekçe göstererek Mutabakat Muhtırasını imzalamaması nedeniyle imzalanan anlaşma geçersiz olmuş, kuruluş süreci yeniden başlatıldı. Yine prosedürlerini yetiştiremedikleri için Mutabakat Muhtırasını imzalayamayan Kazakistan teşkilata yeniden müracaat etmişti. Böylece TAKM teşkilatının Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında yeniden oluşturuldu. Toplamda 3 milyona yakın askeri gücü bünyesinde bulunduran Ortak Türk Ordusu TAKM hakkında dikkat çekilmesi gereken bir nokta sadece üye ülkelerin güvenliği için kurulan ülkelerin Jandarmalar arası iş birliğini arttırması.

Gelinen noktada ABD ve diğer NATO müttefikleri Türkiye’ye yardım etmeyi bırakın Türkiye düşmanlarını koruma altına aldığı bir dönemde Türk Konseyi gibi siyasi ve ekonomik yapısı güçlenen TAKM gibi Jandarma alt yapısı olan bağımsız Türk Devletleri ‘’TÜRK NATOSU’’ askeri ittifakını kurmalıdır. Pakistan gibi askeri gücü olan doğal Türkiye dostları bu yapının içinde yer alacaktır.