ÜÇ KİTAP

Sezai ŞENGÖNÜL 06 Ağu 2022

"Bu kitap, küllerinden yeniden doğmaya çalışan milletimizin varlığını, istiklâl ve istikbalini 15 Temmuz'da canıyla ve kanıyla koruma mücadelesinde destanlar yazan, milletimizin şehit ve gazi evlatlarına armağan edilmiştir. "

Bu haftaki köşe yazımda kısaca iki kitaptan bahsedeceğim. Daha doğrusu üç kitap adı zikredip ikisinden bahsedeceğim. Nedeni de hediye olarak tarafıma ulaşan bu kitaplardan sadece İkisini inceleme fırsatı bulabildim. Bunlar Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın yazdığı 'Şiiristan (İzahlı) 've 'Mesnevi’nin Tenkidi ve Tahirü`l-Mevlevi`nin Reddiyeleri' isimlerini taşıyan kitaplar ve edebiyat öğretmeni Ayşegül Vural Çelik'in 'Dünya Masalı' ismini taşıyan bir şiir kitabı. Önce 'Şiiristan'ın tanıtımına dair bazı cümleleri sizlerle paylaşarak kitap hakkında ön bilgi edinmenize vesile olayım. Akabinde diğer kitaba geçeceğiz ve ardı sırada bir kaç etkinliğin duyurusuna...  

Şiiristan - İzahlı - Şerhli Divan Şiiri Antolojisi

Yazar: Muhammet Nur Doğan

Yayınevi: Yelkenli

Şiirlerin seçimi, nesre çevirisi ve şerhi hemen hemen on yıl süren yoğun bir çaba sonucu gerçekleşen bu antoloji milletimizin İslâm kültür ve medeniyet dairesine girdiği dönemden başlayarak 20. Yüzyılın başlarına (Miladi 1085-1895 yılları arası) kadar süren uzun bir zaman diliminde yaşamış 91 şaire ait 265 büyüklü küçüklü şiiri, bu şiirlerin günümüz diline aktarımını ve önemli bir kısmının şerhini içermektedir.

Şerhlerin bir kısmında iddiayı ispat maksadıyla başka beyitler ve mısralardan şahitler getirilmiş ve böylelikle metin şerhi çabasının aslında bilimsel bir faaliyet olduğu hususu gösterilmeye çalışılmıştır. Özellikle klasik Türk edebiyatının lirizmi en yüksek şiirlerinin seçilmesi sureti ile hazırlanan bu antolojiye “şiir ülkesi” veya “şiir güllerinin açtığı bahçe” anlamına gelen 'Şiiristan' adı verilmiştir. Uzun ve yorucu bir çabanın sonunda varlık sahnesine çıkan bu kitap, küllerinden yeniden doğmaya çalışan milletimizin varlığını, istiklâl ve istikbalini 15 Temmuz’da canıyla ve kanıyla koruma mücadelesinde destanlar yazan, milletimizin şehit ve gazi evlatlarına armağan edilmiştir.

***

Dünya Masalı / Ayşegül Vural Çelik

Yayınevi : Hayal Yayınları
Yazar : Ayşegül Vural Çelik
 

Bir edebiyat öğretmeninin ilk şiir kitabı. Öncelikle şunu belirtmeliyim; bir edebiyat öğretmenine yakışır şekilde Türk dilinin sadeliği hemen insanın gözüne ilişiveriyor bu kitapta. Akıp gitmiş dizeler arı duru. 'İnci' gibi dizilmiş mısralar. Bir de 'Deyim harmanı' gibi. Halk dilinde kullanılan 'deyimler' satırlar arasında gezinirken 'yıldız yıldız'  gözüme çarptı.  Çelik'in şiirler karakter olarak daha çok hayatın 'hüzün' yüzünü yansıtmış, sancılılar. Peki kötü bir şey mi bu? Kesinlikle değil, insana dair şeyler. Herkes bilir ki, sevinç ve hüzün bu hayatta ikiz kardeş gibiler. 'Eylül' tadında şiirler dedim ben kendimce. Okunur, okunur...

Ha Çelik'in, günün sonunda gene umutla kol kola ve beraberce yol alan bazı şiirleri de gözüme çarpmadı değil. Ayrıca sosyal hayata dair bazı önemli mesajlar içeren, işaret eden şiirleri de sayfalar arasına serpiştirilmiş. Bence kervan bu kitap ile artık yola çıkmış. Ardı gelir.

Çelik'in, 'Dünya Masalı' kitabı içinde olan 'GECEYE VE SANA AĞIT'  isimli şiirinden bir alıntı....

Geceye ve sana ağıt bu/İki karanlık yüze/Beni görünmez kılan/Varlığı yok eden zifiriliğe/Ay ışığı sızısı dökülüyor inceden inceye/Tan yeri ağarmaya mecalsiz/Uykular derin/Yalan yataklarında./Ateşler içinde rüyalarım/Hayra yorulası değil. (...)

***

Büyükada' da 'Adalar Kültür Derneği'nde bu gün ilginç bir serginin açılışı yapılacakmış. E. Gökgöz Ergün'ün "Kadının Kadına Şiddeti" başlıklı resim sergisi. Yine aynı akşam 'Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu' da bir konser verecekmiş. Duyurulur. Sağlıcakla kalın...