Kurban_bayrm


ULUS...

Yunanlılar bugünkü topraklarına kendilerinden önceki halkları yerlerinden ederek yerleştiler. Yağmacıydılar, Minos uygarlığından farklı olarak ekonomileri savaşa dayanıyordu. Şimdi bize yağmacı diyorlar. Aynı Afrika soykırımlarını yapanlar gibi...

Tek gözlü Antigonos bir zamanlar Anadolu’nun tamamına hâkimdi. Şimdi kimse adını bilmiyor. Burada biz varız, ama bazı şeyleri hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.

Çıkış, çöküş, unutulma... İnsanlık tarihi işte bu... Bugün de çözülme vetireleri yaşanıyor. Ekonomi, siyaset ve kültürdeki eklemlemeler zaafa uğradı. Peter Wagner'in anlatımıyla toplumsal sınırlar kalktı ve kimlikler istikrarsızlaştı.

Fransız İhtilali'nden sonra yükselen, sınıf farklılıklarını gidermeyi gaye edinen, dayanışmayı ve homojenliği vurgulayan devlet anlayışı bugün çok yönlü tehdit altında. Türkçede ulus devlet ve milli devlet şeklinde aynı kavramın Fransızcadan iki farklı çevirisi var ama artık Cengiz Aydoğdu'nun söylediği gibi milletimizin buhranlı döneminde zaruretten verilen tavizleri tercihlerimizmiş gibi dondurup ebedileştirmemek gerek.

Öyle bir yere vardık ki, geldiğimiz bu noktada fikirler yerlerini magazine bırakıyor. Yüzeysellik öne çıkıyor. Derrida futbolcu olmak isterken filozof olmuştu ama bizim filozoflar bile sonunda futbolcu oluyorlar. Fenerbahçe cumhuriyet ilan ediliyor. Ulus bir semt olarak pavyonlarla doluyor. Herkes laf yetiştiriyor ama söz söyleyen az... Ulus'taki tapınağının duvarına yaptığı işler kazınmış İmparator Augustus'u hatırlamak gerek. O, çürüyen Roma cumhuriyetini monarşik bir düzene kavuşturup Pax Romana'yı kurmuştu.

"Es-Salâtu hayrun mine'nnevm..." Hacıbayram camisinin ezanı Ulus'ta yankılanıyor. Buraları arşınlayan Akif ne demişti... Bu ezanlar-ki şahâdetleri dinin temeli, ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli! Postmodern çağda bize imamdan çok müezzin gerekiyor bu yüzden.