Fon24_Sag


YAĞ ENJEKSİYONLARI İLE GELEN GENÇLİK

Yağ enjeksiyonlarının yüzde pek çok bölgeye uygulandığı bi̇li̇ni̇yor ama vücut uygulamaları son zamanlarda kök hücredeki̇ geli̇şmeler ve en i̇yi̇ kök hücreni̇n yağ hücresi̇ olduğu; hatta belli̇ bölgedeki̇ yağ hücreleri̇nde kök hücreni̇n fazla olduğunun anlaşılması i̇le yağ enjeksiyonunun popülari̇tesi̇ artmaktadır.

Tabi̇i bekleni̇ldi̇ği̇ gi̇bi̇ toplumun da i̇lgi̇si̇ yönlendi̇ri̇lmi̇şti̇r.
Sonuç olarak vücut uygulamalarının artması, sonuçlar da çok güzel olunca talep de gi̇derek artmaktadır.

Li̇posakşın deni̇len yöntemle yağ hücreleri̇ alınmaktadır. Özel bi̇r i̇şlem uygulandıktan sonra gerekli̇ bölgeye si̇metri̇k şeki̇lde uygulanmaktadır.

Yüz bölgesi gençleştirmede günümüzde tüm dünyada tekrar popüler olan bir yöntemdir.
Kök hücre popülaritesinin ardından son 2 yıldır tekrar gündeme gelmiştir. Ayrıca hastalar için de kendilerine ait materyalin kullanılması daha güvenilir gelmektedir.

Alternatifi olan hazır dolgulara avantajı;

*İstenmeyen bölgelerdeki yağlardan kurtulmalarını sağlar,

*Kendilerine ait bir materyal,

*Çok güzel ve çabuk volüm kazandırır,

*Cildin her bölgede yaşla azalan nemini artırır.

Dez avantajı ise kalıcılık süresi kişilere göre değişiklik göstermektedir.

*Yanak yapmak,

*Kaş etrafına volüm kazandırmak,

*Dudak etrafına volüm kazandırmak,

*Çene etrafına volüm kazandırmak,

*Çizgileri silmek,

*Çukurları gidermekte,

kullanılmaktadır.

Kullanılan yağ doku miktarı ile orantılı şişlik oluşur. Hasta ertesi gün işine dönebilir, az uygulandığında (dudak, göz çevresi kontürleri)hemen işine dönebilirler.

*****Cildi sıkılaştırmada kullandığımız yöntemler:

*Altın iğneli radyofrekanslı cihazlar elastik ve kollojen lifleri sıkılaştırırız.
ardından;
*Kök hücre,
*PRP,
*SOMON+HA kokteyli;

*****Deri altı hacmi (eksilen volümü) yerine koymak…

*Dolgu ya da

*Yağ enjeksiyonu; ile yer değiştiren/ azalan volümü yerine koymak şarttır.

VÜCUT ŞEKİLLENDİRMEDE YAĞ ENJEKSİYONLARI

Yüzde pek çok bölgeye uygulandığı biliniyor ama vücut uygulamaları son zamanlarda kök hücredeki gelişmeler ve en iyi kök hücrenin yağ hücresi olduğu hatta belli

bölgedeki yağ hücrelerinde kök hücrenin fazla olduğunun anlaşılması ile popülaritesi artmıştır. Tabii beklenildiği gibi toplumunda ilgisi yönlendirilmiştir.

Sonuç olarak vücut uygulamaları artınca sonuçlar çok güzel olunca talep de giderek artmaktadır.

Liposakşın denilen yöntemle yağ hücreleri alınmaktadır. Özel bir işlem uygulandıktan sonra gerekli bölgeye simetrik şekilde uygulanmaktadır. Neler yapılabilmekte;

*Popo büyütme

*Meme büyütme

*Çarpık bacak düzeltme

*Ayak bileği kalınlaştırma

*El sırtında yaşlanmayla oluşan volüm kaybına bağlı kırışıklıkların giderilmesi

*Popo yanlarındaki çukurları doldurma

*Daha önce yapılmış Liposuction sonrası oluşan çukurları düzeltme işlemleri yapılabilmektedir.