GÖNÜL KÖRLÜĞÜ

Bakmakla görmek ne kadar birbirine hem yakın hem de uzak kelimeler. Bakarsın göremezsin; görürsün hissedemezsin. Kafa gözü ve kalp gözü diyebileceğimiz, insanın iki bakma ve görme duyusu vardır. Kafa gözüyle bakmak ve görmekten maksat zahiren şekil ve şemadir.

Perşembe 10 Ekim 2019 02:30
NEFSİN RUH HALİ

İnsanoğlunun bütün mücadelesi kendi nefsiyledir. Kendi aşırı istek ve arzularıyladır.

Perşembe 03 Ekim 2019 02:25
"EDEPYAHU"

İnsan sosyal bir varlıktır. Bu haliyle de birbiriyle ilişkili ve muamelat içindedir.

Perşembe 26 Eylül 2019 02:35
EDEP DAİRESİNDE TAHAMMÜL

Mevlânâ, "En güzel edep, edepsiz insanın edepsizliğine tahammül etmektir" diyor. Yeri geldiğinde edebi olmayana da tahammül etmek gerekiyor. Çünkü orada da, tecellî eden Allah'ın biri vasıtasıyla sana attığı tokat var deniyor.

Perşembe 19 Eylül 2019 01:40
FARKLILIKLARDA BİRLEŞMEK

Peygamber Efendimiz Hz. Ali'ye soruyor: "Sana biri kötülük etse ne yaparsın?" "Ben ona iyilik ederim" diyor.

Perşembe 12 Eylül 2019 02:45
İBADET ŞUURU

İslâm itikat, ibadet ve ahlak merkezli bir dindir. Bu değerlerle bir bütündür. Bir mümin bu değerlerle hayatını bütünleştirdiği zaman bir müslüman ve iyi bir insan olur. Kavi bir iman amelle güçlenir. Müslümanlığın tezahürü de iyi bir ahlaka sahip olmasıdır. İnsan kulluk ettikçe, ibadetlerini yerine getirdikçe, zaaflarından uzaklaşır, hak ve hakikatin yolu hidayette sabit olur. Elbette ibadet huşu içinde yapılır. Hakkın rızasını kazanmak için yapılır.

Perşembe 05 Eylül 2019 02:30
KERBELA BİR İBRETTİR

Büyük cihad kötülüğü emreden nefse karşıdır. Burada nefs ile savaş nefsin kendisiyle değil onun meşru olmayan aşırı arzuları, hevesi, hırsı ve bencilliği ile savaşmak, bunları şer'in ve aklın egemenliği altında dengeye oturtmak demektir.

Perşembe 29 Ağustos 2019 01:00
İNSANI TEVHİDE GİTMEKTEN ALIKOYAN ÜÇ ŞEY: AHMAKLIK, CİMRİLİK, KİBİR

Ahmaklık her şey önünde âşikâr olduğu halde yaradılışının sebebinden ve Allah'ın varlığından haberdar olmamak demektir.

Perşembe 22 Ağustos 2019 02:35