BERAT KANDİLİ

Hazreti Peygamber, Berat Kandili olan Şaban ayının 15. gecesine son derece büyük değer vermişlerdir.

Perşembe 18 Nisan 2019 02:35
OKUMAK GEREK

Ortadaki bilgi karmaşası içinde yapabileceğimiz şey; şeriatın kurallarına iman ederek ve onlara uyarak, Kur'an ve hadisin taşıdığı hakikatlere doğru yol almaktır. Zaten bunun için de Allah sadece oku dememiş; Rabb'inin adıyla oku demiştir.

Perşembe 11 Nisan 2019 02:30
HAYAT HAKKI

Dünyaya gelmek, insan için en büyük fırsatın sunulması demektir. Çünkü Allah'ı tanımak ve O'na kul olma lûtfunu yaşamak dünyaya gelmekle mümkün olur.

Perşembe 04 Nisan 2019 02:25
MÎRAÇ

Mîraç hadisesi; kulun Allah'a yaklaşması için vesîle kılınmış bir büyük lütuftur. Allah miraçla bizlere, Peygamber'e (s.a.s.) lûtfettiği yaklaşma şeklini öğreterek, yakından yakîne geçmeyi göstermiştir.

Perşembe 28 Mart 2019 02:25
ŞEHİTLİK MERTEBESİ

Canını Allah yolunda feda eden kimsenin, cennet nimetlerine erişmesine Allah ve melekler tarafından şahitlik edilmesinden dolayı, "gören, tanıklık eden" anlamı ile birlikte kıyamet günü kendisinden Hz. Peygamber ile birlikte geçmiş ümmetler hakkında şahitlik etmesi isteneceği için ona "Şehit" denilir.

Perşembe 21 Mart 2019 02:30
"GÖREN VE BİLEN KALPTİR, AKIL DEĞİL."

İnsan aklıyla muhakeme eder. Problemleri aklıyla; bilgisi, görgüsü, kültürü ve birikimleriyle çözmeye gayret eder. Fakat kalbiyle hüküm verir. Çünkü kalp tasdik makamıdır.

Perşembe 14 Mart 2019 02:25
HASET NEFSİN KISKANÇLIĞIDIR

Haset ve çekememezlik denilen kötü huylar için Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır: "Haset, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi iyilikleri yer, bitirir."

Perşembe 07 Mart 2019 02:30
EĞİTİM DAVAMIZ

Yetmişli yıllarında bugünkü eğitim problemlerimize el atan sevgili hocam Samiha Ayverdi yorumunda; "Memleket dert ve dâvalarına başını eğmiş her vatandaşın bilmesi gereken bir gerçek vardır.

Perşembe 28 Şubat 2019 02:25