TASAVVUF VE FERDİYET - 2

Ferdiyet, şahsiyet demektir. İnsan kendi varlığıyla, nefsiyle bir şahsiyet olamaz. Çünkü nefsâniyet insanı şahsiyet sahibi yapmaz; benlik sahibi yani ego sahibi yapar.

Perşembe 20 Haziran 2019 02:45
TASAVVUF VE FERDİYET -1

Tasavvufta ferdiyet kavramı, önemli bir meseledir. Ferdiyet; müridin kendine ait olduğunu sandığı varlığının aslında Allah'a ait olduğunun mürşit tarafından hatırlatılmasıyla alakalıdır. Bundan yola çıkarak mürşit, müridine aslında tevâzuyu öğreticidir.

Perşembe 13 Haziran 2019 02:25
ORUCUN MUHASEBESİ

Hocam Samiha Ayverdi'nin Milli Kültür Meselelerimiz ve Maârif Davamız, adlı kitabından bu alıntının Bayram için takdire şayan olacağı inancıyla paylaşıyorum. Bu vesile ile de cümlenizin Bayramınızı tebrik ediyor Rabbimden hayırlar niyaz ediyorum.

Perşembe 06 Haziran 2019 02:30
KADİR GECESİ

Allahu Teâlâ, burada Kur'ân'ı kadir gecesi indirdiğini anlatmaktadır. Allahu Teâlâ o gece, Kur'ân'ı levh-i mahfuzdan dünya semâsındaki sefirlere indirdi. Burada, "sefere" tâbirinden murad, yazıcı meleklerdir.

Perşembe 30 Mayıs 2019 00:00
ORUÇ TUTMAK

Ey Hak yolcusu!

Perşembe 23 Mayıs 2019 02:20
MÜMİNİN ORUCU

Allah Teâlâ müminlere orucu, O'nun rızâsı için çalışanların ve O'na adım adım yaklaşanların yarıştığı bir meydan olarak farz kılmıştır. Bu yüzden müminler oruç konusunda derece derecedirler: Avamın orucu, havassın orucu, havassın da seçkinlerinin orucu.

Perşembe 16 Mayıs 2019 02:25
ORUCUN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da açlıktır."

Perşembe 09 Mayıs 2019 02:25
SIRAT-I MÜSTAKİMDE SABİT OLMAK

İstikamet demek Allah'tan başka istek ve arzusu olmamak demektir. Sırat-ı müstakim de sabit olmaktır. Tabii ki insanlarla ilişkilerimiz güzel olacak çünkü insanlığa Allah için hizmet edeceğiz. Halkta Hakk'ı görerek istikamet edeceğiz.

Perşembe 02 Mayıs 2019 02:30