KARMAŞIK BİR DÖNEM: SULTAN IV. MUSTAFA (1807-1808)

IV. Mustafa (Mustafa Râbi'), 8 Eylül 1779 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan I. Abdülhamid Han, validesi ise Ayşe Sîneperver Sultan'dır.

Pazartesi 06 Ocak 2020 02:25
NİZÂM-I CEDÎT (YENİ DÜZENİN) MİMARİ SULTAN III. SELİM HAN (1789-1807)

III. Selim (Selim-i Sâlis), 24 Aralık 1761'de İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan III. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır.

Pazar 29 Aralık 2019 02:25
SİYASİ VE ASKERİ GERİLEME DÖNEMİNİN BAŞLANGICI SULTAN I. ABDÜLHAMİD (1774-1789)

Tahta geçtiğinde 49 yaşında olan I. Abdülhamid Han kendisini, beş yıldır ağır kayıplarla devam eden ve Osmanlı Devleti'ni; askeri, mali, sosyal vb. birçok açıdan buhrana sokan Osmanlı-Rus Savaşı içerisinde bulmuştur.

Pazar 22 Aralık 2019 02:50
EN BÜYÜK DEVLET'İN SON PADİŞAHI SULTAN III. MUSTAFA HAN (1757-1774)

III. Mustafa (Mustafa-yı Sâlis), 28 Ocak 1717 günü Edirne'de doğmuştur. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Mihrişah Emine Sultan'dır. III. Mustafa Han, Edirne'de doğup tahta geçen son Osmanlı padişahıdır.

Salı 17 Aralık 2019 10:55
DÜZENLİ VE KISA BİR DÖNEM SULTAN III. OSMAN HAN (1754-1757)

II. Osman (Osman-ı Sâlis), 3 Ocak 1699 günü Edirne'de doğmuştur.

Cumartesi 07 Aralık 2019 02:30
OSMANLI'NIN SON ZAFER DÖNEMİ: SULTAN I. MAHMUD HAN (1730-1754)

Sultan Birinci Mahmud, 2 Ağustos 1696 günü Edirne'de doğmuştur.

Cumartesi 30 Kasım 2019 02:25
BARIŞ, SAVAŞ VE YENİLİKLER DÖNEMİ PADİŞAHI: SULTAN III. AHMED HAN (1703-1730)

Sultan III. Ahmed Han, Sultan IV. Mehmed'in (1648-1687) ortanca oğlu olup 31 Haziran 1673 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya gelmiştir.

Pazartesi 26 Ağustos 2019 02:20
SEFERE ÇIKAN SON OSMANLI PADİŞAHI: SULTAN II. MUSTAFA HAN VE DÖNEMİ(1695-1703)

Savaş sonrası Sultan II. Mustafa, Edirne üzerinden İstanbul'a döndü ve padişah olarak ilk defa Topkapı Sarayı'na yerleşti. Böylece 4 yıl aradan sonra bir padişah, 1695 yılı Kasım ayı ortalarında İstanbul'a geri dönmüştü.

Pazartesi 05 Ağustos 2019 00:00