Hacer HANİÇ
YEDİ RENK TEK YÜREK, MALAZGİRT RUHU

Anadolu'da tarihi varlığımızın inşası olan Malazgirt ruhunu (kültürünü) oluşturma gayretiyle yola çıkan il federasyon ve dernek başkanlarını çatısı altında toparlayan Yedi Renk Tek Yürek platformu. Kafilenin ilk durağı Erzurum. Malazgirt ruhuna ilham veren, Çoruh, Fırat, Aras nehrinin doğduğu yer.

Çarşamba 12 Eylül 2018 02:35