KENTİ TÜKETMEK

Şehir bir sevdadır içinde onu yuva yaptığımız. Kendimizi bir nakkaş misali şehre ince ince işleriz şehre.

Perşembe 06 Aralık 2018 02:40
SESSİZ ŞEHİR

Kent, tarihin hemen hemen her döneminde değişik anlamlara sahip olan dinamik bir kavramdır. Gerek literatürde gerekse yasal düzenlemelerde, her zaman ve her ülke için geçerli olabilecek bir kent tanımı yapılmadığı bilinmektedir.

Perşembe 29 Kasım 2018 02:25
BELEDİYE 4.0

Endüstri 4.0, nesnelerin interneti ve sistemlerin internetinin benimsenmesiyle, yapay zeka, 3D yazıcılar, biyo-robotik, nano ve uzay teknolojisi alanlarında yaşadığımız, çalıştığımız ve birbirimizle ilişki kurma şeklindeki üstel değişimleri açıklamaktadır.

Cuma 16 Kasım 2018 02:30
İPEK YOLU'NDA YENİ HONG KONG

Küresel Ticaret savaşları ile birlikte, Türkiye yeni ekonomik araçlar geliştirmekte ve stratejik hedefleri doğrultusunda bölgesel iş birliklerini sorgulamaktadır. ABD ve AB ile yakın zamanda yaşanan sorunlar, Türk ekonomisini endüstrinin yeni merkezi Çin ile yakınlaştırmıştır. 

Cumartesi 03 Kasım 2018 02:30
PAYLAŞILMIŞ BİR GELECEK VİZYONU

İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana ortaya koyduğu; kendini, yaşam biçimini, sosyo-kültürel zenginliklerini yansıttığı eserlerden, tarihe bıraktığı kalıcı izlerden biri de şüphesiz kentlerdir.

Salı 04 Eylül 2018 02:25
KÖİ MODELİ ZORUNLULUK

Amerikan yönetiminin tek taraflı olarak almış olduğu ekonomik yaptırım kararları, küresel ölçüde 'güçlü olanın hukuksuzluğu' olarak nitelendirilmektedir.

Çarşamba 15 Ağustos 2018 00:00
KADİM ŞEHİRLER

İnsanoğlunun var olduğu günden beri ortaya koyduğu en büyük eser, tarihe vurduğu damga şüphesiz ki kentlerdir. Bu kentler; toplumsal ve ekonomik hayatın birikimi olan kültürün, yıllar içerisinde oluşturduğu değerlerin, kurduğu ilişkilerin, gerçekleştirdiği her eylemin izlerinden oluşmuştur.

Cuma 22 Haziran 2018 02:20
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ

Türkiye'de yerel yönetimler uzun yıllar boyunca altyapı yatırımlarını kamu kredileri ile finanse etmişlerdir. Yerel yönetimlerin en önemli kreditörü 1933- 1945 yılları arasında Belediyeler Bankası, 1945'ten günümüze kadar ise İller Bankası olmuştur.

Salı 24 Nisan 2018 00:15