Fon24_Sag

KÖİ MODELİ ZORUNLULUK

Amerikan yönetiminin tek taraflı olarak almış olduğu ekonomik yaptırım kararları, küresel ölçüde 'güçlü olanın hukuksuzluğu' olarak nitelendirilmektedir.

Çarşamba 15 Ağustos 2018 00:00
KADİM ŞEHİRLER

İnsanoğlunun var olduğu günden beri ortaya koyduğu en büyük eser, tarihe vurduğu damga şüphesiz ki kentlerdir. Bu kentler; toplumsal ve ekonomik hayatın birikimi olan kültürün, yıllar içerisinde oluşturduğu değerlerin, kurduğu ilişkilerin, gerçekleştirdiği her eylemin izlerinden oluşmuştur.

Cuma 22 Haziran 2018 02:20
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ

Türkiye'de yerel yönetimler uzun yıllar boyunca altyapı yatırımlarını kamu kredileri ile finanse etmişlerdir. Yerel yönetimlerin en önemli kreditörü 1933- 1945 yılları arasında Belediyeler Bankası, 1945'ten günümüze kadar ise İller Bankası olmuştur.

Salı 24 Nisan 2018 00:15
DÜNYA ŞEHİRCİLİK HARİTASI DEĞİŞİYOR

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak bilinen MIPIM, 13 Mart 2018 tarihinde 29. Kez Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı.

Cuma 23 Mart 2018 02:10
​SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER YAKLAŞIMI

Ortaya çıkışından bugüne yaklaşık elli yıllık geçmişinde farklı tanımlamalar ve kavramsallaştırmalarla ele alınan sürdürülebilirlik yaklaşımı gelişmeden/kalkınmadan kentleşmeye doğru evrilirken temelde üç boyutlu yapısını hep muhafaza etmiştir.

Pazartesi 27 Kasım 2017 02:20
​JEOPOLİTİK STRATEJİLER VE BÖLGESEL KALKINMA

Ülkemiz; jeopolitik konumu gereği farklı coğrafi, siyasi ve ekonomik yapıların etki alanı içerisinde zorlu bir kalkınma ve nüfuz mücadelesi vermektedir.

Pazartesi 28 Ağustos 2017 02:00
​KENTLEŞMEYE DAYALI YEREL KALKINMA

Ülkemizde merkezi yönetim ve yerel idareler büyük yatırım hamleleri ile birlikte yerel kalkınma sürecine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Pazartesi 14 Ağustos 2017 02:00