YAKIN TARİHTE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK

Geçen yazımda Alevi Ocakları ile Osmanlı Devleti arasında 14 – 17'inci yüzyıllarda vuku bulan isyan hareketleri ve bunların bastırılmasının aslında dini bir mesele değil ekonomi – politik bir mesele olduğundan bahsetmiştim.

Cuma 30 Temmuz 2021 02:30
BEKTAŞİLER VE ALEVİLER

Bugün Anadolu ve Rumeli'deki heterodoks Müslümanları genel olarak Alevi – Bektaşi kimliği etrafında tanımlamaktayız.

Pazartesi 26 Temmuz 2021 02:35
HACI BEKTAŞ-I VELİ

Bugün Alevi genel adı altında tanımlanan zümreler için büyük bir tarihi ve menkıbevi yere sahip olan ve Bektaşi Tarikatı'na müntesip olanlar için pîr mertebesinde olan Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî'yi anlatmaya çalışacağım.

Pazartesi 19 Temmuz 2021 13:10
ALEVİLİĞE DAİR BAZI SORULARA CEVAPLAR

Alevilik konusunda başladığım yazı dizisini bitirmedim.

Cuma 16 Temmuz 2021 02:15
ANADOLU'NUN İSLAM YORUMU: ALEVİLİK II

Alevi inancının tarihsel kökenlerini araştırmaya Türk Tasavvuf tarihinden başlayabiliriz.

Pazartesi 12 Temmuz 2021 02:20
ANADOLU'NUN İSLAM YORUMU: ALEVİLİK I

Sadece Anadolu coğrafyasına has bir İslâm yorumu ise Alevilik genel adı altında anılan vatandaşlarımızın inancıdır.

Cuma 09 Temmuz 2021 02:30
ANARKO-KAPİTALİZM VE VAHŞİ BATININ KANUNSUZ DÜNYASI

İlkönce devletin insan uygarlığının gelişmesi ve insanın sosyal evrimindeki yerini anlatacağım.

Pazartesi 05 Temmuz 2021 02:20
EMPERYALİZMİN DAYATTIĞI DEVLETSİZ TOPLUM DİSTOPYASI - II

Bu yazıda şu soruları cevaplamaya çalışacağım: Emperyalizm Soğuk Savaş Döneminden sonra nasıl farklılaştı? Küreselleşme ile nasıl bir bağlantısı var?

Cuma 25 Haziran 2021 02:35