Kurban_bayrm


DÜNYA'NIN ''GENÇ NÜFUS'' YAŞI

Serpin ALPARSLAN 19 May 2016

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından "Gençlik 2015" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi) %16,4'ünü yani 12 milyon 899 bin genç bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından "Gençlik 2015" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi) %16,4’ünü  yani 12 milyon 899 bin genç bulunuyor. 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluştururken, bunun yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu. Bu nüfusun, %51,2’sini genç erkek nüfus, %48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

Genç işsizlik oranı...

İşsizlik oranı, genç kadınların genç erkeklerden daha yüksek. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2015 yılında gençlerde işsizlik oranı %18,5 iken, bu oran genç erkeklerde %16,5, genç kadınlarda ise %22,2 olarak gerçekleşmiş. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan düşerken, genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,8 puan artmış. İstihdamdaki gençlerin %50,1’i hizmet sektöründe yer alırken, %18,5’i tarım, %31,4’ü sanayi sektöründe yer alarak 2015 yılında totalde  %32,2 oranında yer alır.

Türkiye'nin yaşlılarına bakarsak(65 ve daha yukarı yaş)

Yaşlı nüfus, 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8, yaşlı nüfusun %43,6‘sını erkek nüfus, %56,4’ünü kadın nüfus oluşturur. Yaşlı bağımlılık oranı %11,8 , yani bu ne demek? Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Tahmini nüfus projeksiyonlarına bakıldığında, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun yaşlarına bakalım...

Öncelikle 228 ülke arasında, yaşlılık sıralamasında Türkiye 94. sırada yer aldı. Dünya nüfusunun%8,3’ünü yaşlı nüfus oluşturuyor. Yaşlı bağımlılık oranı%11,8 iken, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla%29,5 ile Monako, %25,8 ile Japonya ve %21,1 ile Almanya oldu. Yaşlı nüfusumuzun büyüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında ise, ülkemiz yaşlı nüfusunun (6 milyon), Danimarka (5 569 077 kişi), Slovakya (5 492 677 kişi), Finlandiya (5 268 799 kişi), Norveç (5 147 792 kişi), İrlanda (4 832 765 kişi) ve Bosna Hersek (3 871 643 kişi) ülke nüfuslarından daha fazla olduğu görülmekte.

Çin,Hindistan,ABD’de durum…

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in 1 milyar 357.5 milyonluk nüfusunun yüzde %7sini, ikinci sıradaki Hindistan’ın 1 milyar 252 milyonluk nüfusunun%5’i, üçüncü sıradaki ABD’nin 318.9 milyonluk nüfusunun yüzde 12.3’ü  yaşlılardan oluşuyor.

Avrupa’da durum…

Dünyanın en yaşlı nüfusa sahip ülkesi İtalya’da nüfusun yüzde 18.1’i 65 yaş ve üzerinde. İtalya’yı yüzde 17.6 ile Yunanistan, yüzde 17.4 ile İsveç, yüzde 17.2 ile Japonya izliyor. Türkiye, AB adayları içinde de tek genç nüfuslu ülke. Dünyanın oransal olarak en az yaşlı olan ülkesi ise yüzde 2’lik yaşlı nüfusla Nijer... Nijer’i, % 2.2 ile Kuveyt, %2.3 ile Yemen, %2.4 ile Somali takip ediyor.