TEHDİT ORG

Geçen günlerde "Teyide Muhtaç Teyitler" başlıklı bir yazı kaleme aldım. İnternet ortamında yeni nesil sansürün işleyişi hakkında bilgiler verip mekanizmayı anlatmıştım.

Özellikle haber doğrulama sitelerinin Facebook üzerinde kötüye kullanılabilecek bir etkiye sahip olduklarını da aktarmıştım. Ne site ismi verdim ne de ülke belirttim. Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren Teyit.org isimli internet sitesinden gelen tekzip talebi tuhaf geldi. Kendilerinden bahsedilmeyen bir haberde Facebook adına avukatlığa soyunup tehditle karışık bir düzeltme talebi göndermişler. Yalan haber yayınlayan sitelerle yanlı mücadele göstermediklerini açıklamadıkları yazılarında sayfaları kendilerinin kapatmadığını bunun Facebook’un tasarrufunda olduğunu söylüyorlar. Yani kendileri sadece bildiriyor ve Facebook kararı kendisi veriyormuş. Bunda telaşlanıp tekzip edecek ne var diye düşündüm. Üstelik isimleri dahi geçmemişken. Facebook’un kullanıcı bilgileriyle ilgili küresel suiistimalleri gün gibi ortadayken işi haber doğrulamak olan neden tedirgin olsun. Meğer İsveç Konsolosluğu ve Britanya Büyükelçiliği’nin aktif desteğine sahip bu site aynı zamanda internet üzerinde hakaret ve kişisel haklara saldırı konusunda ün yapmış bir siteyle de iş birliği içindeymiş. Doğrulara ulaşmak için ne kadar ilgisiz kurum varsa partnerlik yapmışlar.

 Anlatmak istediğimin bir kısmını daha açıklama imkânı verdikleri için kendilerine teşekkür ederim. Haberleri doğrulamak için sağladıkları fonlarla ne kadar tarafsız olabileceklerini de herkesin takdirine sunmuş oldular. Bu yazımın Facebook üzerinde paylaşılmasını sübjektif gerekçelerle engelleyebilecekleri gibi dava açma haklarını da saklı tutuyorlar. Üstelik marka olarak zikredilmedikleri bir köşe yazısından dolayı.

Gönderilen mektubu da bir tekzipten çok bir tehdit metni olarak aşağıda ilginize sunarım.  Bu arada yazı hayatımdaki ilk tekzip talebini de doğru habere ulaşma konusunda iddia sahibi olan bir girişimden almak tuhaf geldi. Bakalım bu yazımda hangi suç unsuru icat edip tekzip talep edecekler. Haydi hayırlısı.

“Sayın İlgili,

Tarafınıza ait sitede yer alan "Teyide muhtaç teyitler" başlıklı ve https://www.gazetebirlik.com/yazarlar/teyide-muhtac-teyitler/ linkinde yer alan içerik 'gerçeğe aykırı yayım' niteliğindedir.

İlgili yazı içeriğinde yer alan "Facebook tarafından akredite edilen bu kurumlar, milyonlarca takipçisi olan sayfaları yalan haberleri gerekçe göstererek kapatıyor ya da bloke ediyor." şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira müvekkil site ile Facebook arasındaki iş birliği gereği Teyit.org sahte haber paylaşan sayfaları tespit etmekte, Facebook ise belli bir sayıda sahte haber paylaşan sayfaların erişimini düşürebilmektedir. Ve fakat Teyit.org tarafından bahsi geçen sayfaların kapatılması yahut bloke edilmesi mümkün olmayıp bu hak münhasıran Facebook'a aittir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.facebook.com/help/publisher/182222309230722 linkinde yer almakta olup Facebook tarafından paylaşılan içerikte Teyit.org'un bahsi geçtiği gibi bir hak ve yetkisi olmadığı açıkça görülebilmektedir.

Anılan nedenlerle "Teyide muhtaç teyitler"  başlıklı yazı içeriğinin yukarıda saydığımız gerekçelerle yeniden düzenlenerek ve Teyit.org'un Facebook sayfa ve gruplarını bloke etme yahut kaldırma yetkisinin söz konusu olmadığı göz önünde bulundurularak,

 İlgili içeriğin değiştirilmesini yahut kaldırılmasını,

Yazı içeriğinde Teyit.org'un Facebook sayfa ve gruplarını bloke ettiği yahut kaldırdığı şeklindeki ifadenin çıkarılmasını; bu haliyle yayının 1 hafta süreyle internet ortamında yayınlanmasını rica ederiz.

 Aksi durumda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenilen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereği işlem yapılacağı hususunu ihtaren bildiririz.

Saygılarımla.”